Nyheter

2014-09-05

Rovfåglar hybridiserar och ställer till det(5)

Ung större skrikörn i Oman. Denna individ kommer sannolikt från den mera livskraftiga asiatiska populationen, medan de fåglar som häckar i Europa är på väg att assimileras i släktingen mindre skrikörn genom hybridisering. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Flera rovfågelarter är nära besläktade, så nära att de hybridiserar med varandra och dessutom får fertil avkomma. Denna avkomma bildar i sin tur par med endera av föräldraarterna och får ny avkomma. För den passionerade rovfågelentusiasten kan detta orsaka problem eftersom man så gärna vill kunna artbestämma alla de fåglar man ser. Under fredagskvällen på Falsterbo Bird Show berättade Dick Forsman på ett mycket medryckande och inspirerande sätt om sitt arbete med att fotografera alla Västpalearktis fåglar till en kommande bok, och då kom han även in på hybrider.

 

Hybridisering kan faktiskt även vara ett allvarligt problem för fågelskyddet. Ett exempel på detta är att större skrikörnen är på väg att försvinna som europeisk häckfågel. Den är numera mycket fåtalig i Europa, medan släktingen mindre skrikörn är ganska talrik i östra Europa. Det innebär att ensamma större skrikörnar ofta bildar par med sin något mindre släkting. Uppenbarligen står de båda arterna så nära varandra att deras avkomma också är fertil. Sakta men säkert leder detta till att den större skrikörnen så att säga löses upp i den mindre genom hybridiseringar.

 

Ett annat exempel på hybridisering, som Dick berättade om, gäller vråkar i södra Spanien. Där har det visat sig att örnvråkar, som kommit över Gibraltarsund från Nordafrika, kan bilda par med lokala ormvråkar. Avkomman har satt myror i huvudet på fågelskådare eftersom dessa ofta har intermediära karaktärer – i vissa avseenden ser de ut som örnvråkar men i andra som ormvråkar. Det är först under de senaste åren som orsaken, det vill säga hybridiseringen, har kunnat beläggas.

 

Även falkar kan ställa till det för fågelskådare. Ett länge omdiskuterat artpar är pilgrimsfalk och berberfalk. Pilgrimsfalken finns över en stor del av Jorden, medan berberfalken är mycket mera begränsad i sin utbredning. Den finns i ett bälte från Kanarieöarna österut genom Nordafrika till Mellanöstern. De fåglar som häckar i den östra delen av detta område är tämligen lätta att bestämma, medan de som finns i väster är svårare. En orsak kan vara hybridisering. Dick Forsman visade bilder på ett västligt par från Marocko, där hannen var en berberfalk medan honan alldeles uppenbart var en pilgrimsfalk. 

 

Boken som Dick Forsman arbetar med är en uppföljning och vidareutveckling av hans ”The Raptors of Europe and the Middle East” från 1999. Han påbörjade arbetet med den nya boken i stort sett direkt efter att den gamla kom ut, men efter några år slog den digitala fotograferingen igenom, vilket fick Dick att i princip börja om från början igen. Nu ser det emellertid ut som att den nya boken om Västra Palearktis rovfåglar ser dagens ljus nästa år.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR