Nyheter

2014-03-12

Så går det för Västmanlands fåglar!(2)

Steglitsen är den fågelart som ökat allra mest i Västmanland sedan övervakningen av länets fågelfauna började. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Sedan några år samarbetar landets länsstyrelser med Svensk Fågeltaxering när det gäller övervakningen av vår fågelfauna. Nyligen presenterade länsstyrelsen i Västmanland en rapport med titeln ”Hur går det för Västmanlands fåglar?”. Rapporten bygger på 14 punktrutter och 18 standardrutter som ligger helt eller delvis inom länet.

 

De enskilda arternas trender i Västmanland liknar i många fall utvecklingen i Sverige i stort. Men några arter visar tydliga skillnader mellan utvecklingen i Västmanland och den i landet i stort. Exempelvis har skrattmåsen haft en positiv utveckling i Västmanland medan den minskat i landet i övrigt. Motsatsen gäller för rödstjärten som ökat i landet men minskat i Västmanland.

 

Den art som ökat mest av alla i Västmanland är steglits, och andra arter med tydligt positiva trender är grågås, talgoxe och svarthätta. Arter som däremot minskat markant är gråtrut, tornseglare, grönsångare och kungsfågel.

 

I rapporten konstateras också att data från miljöövervakning på länsnivå ger möjlighet att följa utvecklingen för såväl många fågelarter som de flesta nationellt etablerade miljömålsindikatorer. Rapporten från Västmanland kan hämtas här:

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapportserie/2013/Rapport2013-23-Faglar-i-Vastmanlandr.pdf

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR