Nyheter

2012-08-27

Sällsynt fågel med tragisk historia

Gyllensparv fångad vid Falsterbo fågelstation 25 augusti 2012. Arten har minskat mycket drastiskt och försvunnit från stora delar av sitt forna utbredningsområde. Foto: David Erterius

Tidigt i lördags morse fångades en ung gyllensparv vid Falsterbo fågelstation. Det var första fyndet av arten i Sverige sedan 2001 men nr 34 totalt. Redan detta antyder att något hänt, och tittar man närmare på fyndstatistiken visar det sig att gyllensparven var tämligen regelbunden i Sverige under slutet av 1900-talet. Från 1960-talet fram till sekelskiftet gjordes det fynd åtminstone i genomsnitt vartannat år. Men efter 1996 finns bara två fynd: vid Draven i Småland 2001 och så detta i Falsterbo i år.

När fyndet diskuterades i gruppen ”Vår skådarvärld” (1256 medlemmar) på Facebook i helgen kom det fram många intressanta, och mycket tragiska, uppgifter. Det har hittills skrivits ca 60 inlägg i frågan. Bl.a. berättades att det i Finland fanns upp till 200 häckande par 1980. Antalet minskade sedan till 25 par 1990 och bara 5 par 2002. Sedan 2007 är gyllensparven över huvud taget inte sedd i Finland.

I Sibirien var den tidigare mycket talrik som häckfågel i lämpliga miljöer, t.ex. fuktängar, flodbäddar och myrar, men de allra senaste åren har den minskat mycket kraftigt. En uppskattning är att 90 procent av fåglarna försvunnit.

Förklaringen till den kraftiga tillbakagången ligger sannolikt i övervintringsområdena i Kina. På BirdLife Internationals faktablad om gyllensparv står bl.a.:

”. . . nedgången beror troligen på omfattande fångst under flyttningen och särskilt i vinterkvarteren. Flockar som övernattar i vassar skräms upp och fångas i slöjnät, varpå de tillagas och säljs som ”sparvar” eller ”risfåglar”; denna fångst var tidigare begränsad till ett litet område i södra Kina, men har nu blivit betydligt mera spridd . . .” Lite längre ner nämns att fångsten i Sanshui i södra Kina förbjöds 1997, men att det fortfarande finns en betydande svart marknad. På en marknad i Sanshui fanns under en enda dag 10 000 gyllensparvar till salu.

Gyllensparvar och vissa andra fältsparvar övervintrar ofta i mycket stora flockar vilket gör dem förhållandevis lättfångade. Möjligen kan denna fångst även ha bidragit till den markanta nedgång som noterats i det svenska beståndet av videsparv. Även denna art övervintrar i Kina (enligt flera återfynd som gjorts av ringmärkta fåglar).

Samtidigt har storskaliga förändringar skett på den kinesiska landsbygden. Allt större områden exploateras på olika vis och jordbruket blir allt mera storskaligt. Precis som hos oss innebär det en markant tillbakagång för många av de fågelarter som är beroende av ett mera varierat jordbrukslandskap.

I detta sammanhang blir det arbete som svenska ringmärkare bedriver i Kina med att utbilda inhemska ornitologer mycket värdefullt. Ett av syftena med verksamheten är att bygga upp ett system för miljöövervakning genom fågelstudier. Läs mera om det projektet under Ottenby fågelstation. 


Anders Wirdheim

På en enda marknad i Kina salufördes under en enda dag 2004 10000 gyllensparvar. Inte undra på att den minskar mycket kraftigt. Foto: Björn Malmhagen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR