Nyheter

2011-11-11

Satellitsändaremärkt berguv visar på brister i norsk MKB.(2)

En studie som Norsk Ornitologisk Förening har gjort visar på stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) inför en vindkraftsexploatering. En satellitmärkt berguv som häckar i det exploateringshotade området efter norska kusten visade sig få flest träffar mitt i området för den tänkta exploateringen. Den norska MKB:n som har gjorts bedömde att exploateringen skulle ha minimal inverkan på berguven i området tvärtemot den studien som NOF gjort. Behovet av noggranna MKB och studier är uppenbarligen mycket viktiga och det finns väl fog att misstänka brister även i Sverige. Läs artikeln här (på norska).

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR