Nyheter

2012-10-11

Seminarium om ortolansparv i november

Nyligen utflugen ortolansparv, Kvismaren, juni 2012. Foto: Magnus Persson

Under 2012 har mark lämnats osådd för ett tiotal ortolangrupper i mellersta Sverige, och åtminstone i Kvismaren har ortolansparven haft den bästa häckningssäsongen på ca 15 år. Vi har dessutom lärt oss mer om artens häckningsbiologi. 

Men mycket mera måste till om vi ska stoppa ortolansparvens minskning i södra Sverige!

Inför 2013 behövs ett erfarenhetsutbyte av vilka åtgärder som markägarna kan genomföra inom ramen för det ordinarie lantbruksarbetet.

SOF inbjuder härmed till ett seminarium om: ”Åtgärder för ortolansparv” på SLU, Institutionen för ekologi, Ulls väg 16, 756 51, Uppsala fredagen den 23 november 2012 med start klockan 10.00 i ”Tammsalen”. Mötet beräknas vara avslutat senast 15.00. Fri bilparkering. Buss 12 eller 20 från centralstationen.

Några programpunkter:

• Känd förekomst i Sverige 2012, rapporter från län som hyser ortolansparv (B, C, D, H, T, U och AC län).

• Vad kännetecknar en bra ortolanbiotop?

• Betydelsen av gällande EU-regler i jordbruket för vilka åtgärder som kan vidtas

• Diskussion om utformning av ett åtgärdsprogram för 2013

• Adoptera en ortolangrupp! (Någon bör ansvara för att bobiotopen på en lokal passar ortolanernas krav kommande år.)

Alla som är intresserade av att göra en insats för att gynna ortolansparven är välkomna till mötet!

 

Sönke Eggers & Jan Sondell


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR