Nyheter

2012-10-15

Sex miljoner starka danska kronor till hotade fågelarter

Saltholm, ön i Öresund mellan Danmark och Sverige, hyser en betydande andel av Danmarks strandängsfåglar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Tidigare i höst träffades en överenskommelse mellan Dansk Ornitologisk Forening och den danska miljöministern Ida Auken som innebär att DOF får sex miljoner kronor för att under fem år sköta övervakningen av framför allt landets hotade fågelarter. Överenskommelsen undertecknades symboliskt nog mitt i ett av Danmarks mest värdefulla fågelområden, på ön Saltholm ute i Öresund.

Det uppdrag som DOF nu får gäller som sagt i första hand hotade arter, men det omfattar även övrig fågelövervakning, och DOF:s ordförande Egon Østergaard ser framtiden an med tillförikt:

– Avtalet är viktigt eftersom vi nu kan följa och skydda fågelarter som riskerar att försvinna från den danska naturen. Tack vare denna överenskommelse kan vi nu fortsätta med de olika projekt som ger oss nya kunskaper om många danska fågelarter.

Det har även tidigare funnits ett samarbete mellan DOF och det danska miljödepartementet, men detta utvidgas nu. Samtidigt förbinder sig DOF att löpande insamla kunskap och förmedla dessa rön till departementet. Med andra ord säkrar avtalet att de danska myndigheterna fortlöpande får aktuell information om tillståndet för landets fåglar.

I Danmark finns ett nätverk av personer som på frivillig bas arbetar med totalt 45 olika hotade arter. Detta nätverk kan nu stärkas tack vare det regelbundna statsbidraget.

Från svensk sida kan vi bara gratulera våra danska kollegor till att ha ett väsentligt starkare stöd från mera engagerade statsmakter än vad som är fallet hos oss.

 

Anders Wirdheim 

 

Not: 6 miljoner danska kronor motsvarar ungefär 6,8 miljoner svenska kronor.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR