Nyheter

2011-07-04

Sex miljoner till Gammelstadsviken(1)

Sex miljoner skall satsas på att restaurera Gammelstadsviken som fågellokal och förbättra tillgängligheten. En förutsättning är dock att en planerad exploatering i grannskapet kan genomföras. Fotograf Tord Gustafsson.

Sex miljoner till Gammelstadsviken
 
Genom en ovanlig överenskommelse mellan kommunen, länsstyrelsen, ornitologerna och naturskyddsföreningen skall framtiden för det fina fågelområdet Gammelstadsviken i Luleå förhoppningsvis kunna säkras. Sex miljoner kronor skall satsas på underhåll av våtmarksområdet, såväl på kort som på lång sikt, samt på att förbättra tillgänglighet och information.
 
En förutsättning för satsningen är att den planerade exploateringen av ett närliggande område (Porsön) genomförs. I det området skall det byggas ett par mycket stora hallar för dataservrar. Dessa skall betjäna en betydande del av Facebook-trafiken i Europa, och det är köpeskillingen från försäljningen av marken som skall gå till Gammelstadsviken.
 
Så sent som för två veckor sedan överklagade Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) länsstyrelsens beslut att tillåta denna exploatering. Anledningen var att länsstyrelsen kringgick miljölagstiftningen och hävdade att det inte behövde göras en s.k. Natura 2000-prövning. En sådan skall alltid göras om marker som är skyddade enligt Natura 2000 riskerar att påverkas.
 
I och med överenskommelsen med kommun och länsstyrelse drar nu SOF tillbaka sitt överklagande till miljödomstolen.
 
Gammelstadsviken anses vara ett av de allra värdefullaste våtmarksområdena i hela norra Sverige. Under senare tid har området dock försämrats som fågellokal, framför allt på grund av igenväxning.
 
– Med denna överenskommelse har vi fått den bästa lösningen för såväl fåglarna som för alla som ser ett värde i en rik natur, säger SOF:s ordförande Dennis Kraft och fortsätter:
 
– Därmed fanns det inte heller längre någon anledning att driva frågan vidare till miljödomstolen. Nu ser vi i stället fram emot att arbetena med att restaurera Gammelstadsviken påbörjas.
 
Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR