Nyheter

2012-09-25

SGU ökar trycket mot alfåglarna i Östersjön

Den övervintrande populationen av alfåglar i Östersjön häckar på den ryska tundran. Fåglarna är mycket beroende av större grundområden som Södra Midsjöbanken, och Sverige måste ta ansvar för att fåglarna inte skräms bort från sina födosöksområden. Foto: John Larsen

Det är bara ett par månader sedan som Östersjöns alfågelpopulation uppgraderades på den internationella rödlistan. Beståndet har minskat kraftigt och är idag illa ute. Trots det anser nu ännu en myndighet att ett av alfåglarnas allra viktigaste vinterområden, Södra Midsjöbanken, kan exploateras. Det är SGU, Statens Geologiska Undersökningar, som i ett brev till Näringsdepartementet skriver att Södra Midsjöbanken är en ”ur geologiska förhållanden lämplig plats för att bygga en vindkraftspark”. 

Det är energiföretaget EON som har planer på att bygga världens största vindkraftsanläggning till havs med omkring 300 verk på Södra Midsjöbanken. Förutom den påverkan som själva verken får på fågellivet skall 750 km kablar grävas ner till 1–2 meters djup i havsbottnen. 

SGU föreslår därför att regeringen ger EON tillstånd att undersöka kontinentalsockeln vid Södra Midsjöbanken och att de får lägga ut kablar där bolaget vill.

Frågan om påverkan på fågellivet kan tas upp senare enligt SGU, som samtidigt skriver att Sjöfartsverket och Kustbevakningen måste underrättas om när arbetet börjar så att sjöfarten kan varnas.

Det är mindre en månad sedan som miljöminister Lena Ek vid ett seminarium om dykänder uttryckte stor oro för utvecklingen hos Östersjöns musselätande dykänder, bl.a. ejder och alfågel. Vid det seminariet betonades betydelsen av Östersjöns utgrund, inte minst Södra Midsjöbanken, för den övervintrande populationen av alfåglar.


Anders Wirdheim 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR