Nyheter

2011-09-13

Sillgrisslor i mängd kan vara ett tecken på storskalig svält(1)

Sillgrissla som ruggar handpennorna. Foto: Marie Backman
Sedan början av augusti har det varit ovanligt gott om sillgrisslor längs den svenska västkusten. De allra flesta har setts fiskande ute på havet, men flera har även hittats döda, ilandflutna på stränderna. De döda fåglarna har inte visat några spår av olja, de har snarare dött av svält eftersom de har varit mycket magra.
Morfologiska data (bl.a. vinglängd) pekar på att de aktuella sillgrisslorna kommer från den norska populationen.
Liksom många andra sjöfåglar ruggar grisslorna sina vingpennor under sommaren och kan då inte flyga under en kortare period. Normalt uppehåller de sig då över fiskrika grund långt ute till havs. Flera av de grisslor som setts vid västkusten den senaste tiden har varit i aktiv ruggning, vilket tyder på att de antingen simmat in mot västkusten eller anlänt tidigare i sommar.
Från och till rapporteras att alkor på brittiska och norska häckningsplatser har dålig häckningsframgång beroende på födobrist. Hösten 2009 fick svenska västkusten ta emot stora mängder tordmular som var i mycket dålig kondition. Såväl mått som enstaka ringmärkta individer pekade på att fåglarna då kom från de norra delarna av Brittiska öarna.
Det har spekulerats i vad födobristen för alkorna beror på. En teori är ett för hårt fisketryck på s.k. industrifisk. En annan är att klimatförändringar har inneburit att olika djurplanktonarter förskjutit sin förekomst norrut i takt med att Nordsjöns ytvatten blivit varmare.  Som en följd av detta har småfisken, som lever på djurplankton och som i sin tur är föda för alkor, minskat utanför alkornas häckningsplatser vilket lett till svält och försämrat häckningsresultat.
 
Anders Wirdheim
 
En av många sillgrisslor som kommit in till svenska västkusten i sommar. Fågeln påträffades i dålig kondition och dog kort därefter. Foto: Marie Backman
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR