Nyheter

2013-01-31

Skall Ottenby exploateras för vindkraft?(4)

Energimyndighetens översiktskarta över områden som man vill betrakta som "riksintresse för vindbruk".

Funderar Energimyndigheten på allvar på att exploatera Ottenbyområdet för vindkraft? Frågan måste ställas sedan denna statliga myndighet skickat ut en remiss med förslag på nya områden som skall klassas som ”Riksintressen för vindbruk”. Det är en i högsta grad häpnadsväckande utredning som riskerar att lägga krokben för både myndigheten och hela vindkraftsbranschen.

 

 

Ottenby är givetvis ett av de främsta skräckexemplen. Många, inte minst naturvårdsorganisationer, har reagerat starkt på att naturområden, inklusive naturreservat och Natura2000-områden i många fall hamnar inom de nya förslagsområdena. Vindförhållanden och avstånd till bebyggelse har i princip varit de enda urvalskriterierna.

 

Många av de utpekade områdena har unika naturvärden, och ett betydande antal är dessutom skyddade. Dessa har vi (Sverige) förbundit oss i nationella och internationella avtal att skydda för oss själva, för naturens egen skull och för eftervärlden. Hoten mot den biologiska mångfalden är idag globala, och varje ytterligare faktor som påverkar måste därför begränsas. I detta fall ska inte klimathotet tas till intäkt för att acceptera fortsatta förluster av biologisk mångfald. Det finns dessutom tillräckligt med andra områden för vindkraft där naturintressena inte står i fokus.

 

Bakgrunden till att det blivit så här tokigt tycks vara att den gällande arbetsgången numera är en form av skygglappstänkande, dvs. att varje sektorsmyndighet redovisar riksintressen enbart utifrån sitt perspektiv. Sammanvägningen sker senare i en politisk process och kanske i vissa fall först när man kommer till beslut i ett enskilt fall.

 

SOF är mycket kritiskt till detta arbetssätt. Rimligtvis kan det inte vara till fördel för någon att man inte så tidigt som möjligt i planeringsprocessen identifierar tänkbara konfliktområden. Det skulle göra det fortsatta arbetet både enklare och snabbare för alla inblandade parter. Såväl när det gäller detta förslag angående vindkraft, som när det gäller andra riksintressen, borde man även identifiera område med kraftigt motstående intressen. Först då kan man tala om en början till strategisk planering värd namnet.

 

Anders Wirdheim 

 

En mera detaljerad karta över Gotland visar att Energimyndigheten vill inteckna mycket stora delar av ön för vindbruk. Varken där eller i andra delar av landet tar man hänsyn till naturskydd eller andra motstående intressen.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR