Nyheter

2013-03-07

Skånes fågelatlas klar(4)

Idag presenteras boken Skånes fågelatlas. Det är en rejäl tegelsten, i stort format och på 448 sidor. I boken presenteras resultatet av den andra s.k. atlasinventeringen, ett arbete som i Skåne pågick åren 2003–2009. Det görs också jämförelser med den första atlasinventeringen som genomfördes över hela landet 1974–1984. Någon ny landsomfattande atlasinventering är inte aktuell. Däremot pågår arbete på regional nivå, främst i södra och mellersta Sverige. Göteborgstrakten har redan publicerat sin atlasbok, Blekinge och Halland är på gång med sina, och nu är alltså Skånes fågelatlas klar.

 

 

Det är ganska stora förändringar som har skett när det gäller de skånska fåglarna. Vissa arter har ökat i både antal och utbredning, andra har minskat. Ett exempel på den senare kategorin är stenskvättan som försvunnit från ungefär en fjärdedel av de atlasrutor (5 x 5 km) där den förekom 1974–1984. En art som däremot ökat kraftigt är gråhakedoppingen. Under den första atlasinventeringen förekom den i 57 rutor – idag finns den i 134.

 

Sammantaget häckar 192 av landets ca 250 häckfåglar i Skåne. Var och en av dessa presenteras i boken med ett uppslag. En sammanfattande text kompletteras med kartor och tabeller som visar förekomsten. I en faktaruta kan man även läsa om artens historik i Skåne.

 

I dagens Sydsvenska Dagbladet presenteras boken med ett helt uppslag i papperstidningen, och även på nätet får boken stort utrymme. Läs mera här:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/skanefaglars-karleksliv-kartlaggs/

 

Anders Wirdheim

Exempel på uppslag från den nyutkomna Skånes fågelatlas. Samtliga 192 arter som häckar i Skåne presenteras på motsvarande vis.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR