Nyheter

2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

Havsörn dödad av de aktuella vindkraftverken vid Västraby 29 oktober 2016. Örnen kläcktes i Småland 2014.
Foto: Kenneth Bengtsson/SkOF
För ett år sedan togs 13 vindkraftverk i bruk vid Rögle/Västraby i nordvästra Skåne. BirdLife Sveriges regionalförening, Skånes Ornitologiska Förening (SkOF), samt Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) protesterade under den juridiska processen, då risken för att fåglar skulle förolyckas tonades ner av anlitade konsulter. Närvaron av rovfåglar i området är nämligen betydande, delvis p.g.a. att gräsänder sätts ut för jakt alldeles i närheten. Besluten gick emellertid vindkraftbolagen tillmötes.

Ett år senare kan vi konstatera att ornitologernas farhågor besannats, då inte mindre än elva rovfåglar (3 havsörnar, 4 ormvråkar, 1 tornfalk, 2 röda glador och 1 pilgrimsfalk) konstaterats döda vid verken. Därutöver tillkommer ett mörkertal av såväl rovfåglar som vanligare/mindre fåglar.

Staffan Åkeby, ordförande i SkOF, vill nu att tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Skåne) och vindkraftbolagen vidtar följande åtgärder:

• Utsättningsverksamheten av gräsänder, som lockar till sig rovfåglar, bör upphöra.

• Vindkraftverken bör stängas av i samband med slåtter av vall eller annan bearbetning av åkermarken eftersom bl.a. glador och ormvråkar då söker sig dit för att leta föda.

• Fortsatt organiserad uppföljning av vindkraftparkens påverkan på fågellivet, för att förhoppningsvis kunna dra lärdomar inför framtida beslut om uppförande av vindkraftverk.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR