Nyheter

2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

Havsörn dödad av de aktuella vindkraftverken vid Västraby 29 oktober 2016. Örnen kläcktes i Småland 2014.
Foto: Kenneth Bengtsson/SkOF
För ett år sedan togs 13 vindkraftverk i bruk vid Rögle/Västraby i nordvästra Skåne. BirdLife Sveriges regionalförening, Skånes Ornitologiska Förening (SkOF), samt Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) protesterade under den juridiska processen, då risken för att fåglar skulle förolyckas tonades ner av anlitade konsulter. Närvaron av rovfåglar i området är nämligen betydande, delvis p.g.a. att gräsänder sätts ut för jakt alldeles i närheten. Besluten gick emellertid vindkraftbolagen tillmötes.

Ett år senare kan vi konstatera att ornitologernas farhågor besannats, då inte mindre än elva rovfåglar (3 havsörnar, 4 ormvråkar, 1 tornfalk, 2 röda glador och 1 pilgrimsfalk) konstaterats döda vid verken. Därutöver tillkommer ett mörkertal av såväl rovfåglar som vanligare/mindre fåglar.

Staffan Åkeby, ordförande i SkOF, vill nu att tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Skåne) och vindkraftbolagen vidtar följande åtgärder:

• Utsättningsverksamheten av gräsänder, som lockar till sig rovfåglar, bör upphöra.

• Vindkraftverken bör stängas av i samband med slåtter av vall eller annan bearbetning av åkermarken eftersom bl.a. glador och ormvråkar då söker sig dit för att leta föda.

• Fortsatt organiserad uppföljning av vindkraftparkens påverkan på fågellivet, för att förhoppningsvis kunna dra lärdomar inför framtida beslut om uppförande av vindkraftverk.

 
 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
2017-03-07

Fortsätt att mata fåglar

 
2017-03-02

Regeringen ägnar sig åt "greenwashing"

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR