Nyheter

2014-07-21

Skärgårdarnas pirat – veckans fågel (5)

Kustlabben lever i första hand som pirat, eller kleptoparasit som är den vetenskapliga benämningen. Här är det en fågel av mörk färgmorf som jagar en skrattmås. Labbarna är skickliga på att avgöra vilka måsar som har byten, även om detta byte finns nedsvalt i krävan. Foto: John Larsen

Så här mitt i högsommaren är det många som vistas i Sveriges olika skärgårdar. Med lite tur kan man då få uppleva dramatiska piratattacker i form av kustlabbar som försöker röva byten från tärnor och måsar. Men labbarna lever inte enbart som pirater – de kan också uppträda som fullfjädrade rovfåglar.

 

Två olika arter labbar häckar i Sverige, och som namnen berättar lever fjällabben i fjällen och kustlabben vid kusten. Ytterligare två arter, storlabb och bredstjärtad labb, ses regelbundet, framför allt under flyttningstider, men de häckar inte i landet. Alla fyra arterna lever det mesta av sitt liv ute till havs och går egentligen enbart i land för att fortplanta sig.

 

Att storlabbar tar andra fåglar i fågelbergen är välkänt, likaså att fjällabbar och bredstjärtade labbar har toppår när det gott om lämlar och andra smågnagare. Mindre känt är att vår ”vanliga” kustlabb inte aktar för rov att också agera som rovfågel. Men särskilt nu under högsommaren, när vadarnas sydsträck är i full gång, utgör faktiskt fåglar en ganska betydande del av födan.

 

Under de senaste 15 åren har jag varje sommar tillbringat någon vecka i Bohusläns skärgård. Vid flera tillfällen har jag haft ett par kustlabbar som ”grannar”. Nåja, de har häckat på ett skär inom synhåll, och särskilt under tidiga morgontimmar har jag följt deras förehavande. Visst har det ofta hänt att de jagat tärnor, måsar och även silltrutar för att röva dem på deras fiskfångst, men minst lika ofta har jag blivit vittne till hisnande jakter efter förbiflyttande vadare. Oftast har det handlat om mindre arter som strandpipare och drillsnäppa, men även enkelbeckasiner och tofsvipor har varit föremål för deras attacker. De allra flesta jakter har misslyckats, men jag har sett labbarna ta både drillsnäppa och tofsvipa.

 

För snart tio år sedan hade jag förmånen att få följa några fågelforskare till sydvästra Alaska under tidig höst. Målet var att studera flyttande spetsstjärtade snäppor och myrspovar, men i området rastade även många andra vadare, framför allt kärrsnäppor och klippsnäppor. Där fanns också ett par kustlabbar. Dessa hade dröjt sig kvar trots att områdets alla måsar och tärnor dragit söderut. Istället var det småvadare som stod på deras meny, och dagligen kunde vi följa jakterna.

 

Såväl kustlabbar som bredstjärtade labbar förekommer i olika färgmorfer. Framför allt handlar det om en mörk och en ljus, men det finns även mellanformer. De kustlabbar som häckar i svenska skärgårdar är till övervägande delen mörka. Endast en liten del utgörs av ljusa eller mellanformer. Längre norrut dominerar däremot de ljusa kustlabbarna, och på den ryska tundran är förhållandet närmast det motsatta: Endast få av kustlabbarna är mörka medan merparten är ljusa. Varför det är så är nog inte klarlagt, men det finns sannolikt någon fördel med att som kustlabb vara mörk på sydliga breddgrader men ljus på nordliga.

 

Detta förhållande återspeglas även på vårsträcket längs södra Sveriges kuster. Särskilt vid Hallandskusten sträcker det en hel del kustlabbar från slutet av mars och ända in i början av juni. I början, dvs. under mars och april, är det nästan uteslutande mörka fåglar som passerar. Dessa är med stor sannolikhet på väg till häckningsplatser i Östersjön. För kustlabbar som häckar på tundran finns det ingen anledning att flytta så tidigt eftersom tundran då är täckt av snö och is. Men ju längre fram på våren vi kommer, desto större blir inslaget av ljusa kustlabbar i sträcket längs Hallandskusten. Då, under andra halvan av maj och början av juni, börjar tundramiljöerna bli tillgängliga.

 

Enligt den senaste beräkningen av den svenska populationen häckar det cirka 560 par kustlabbar i Sverige. Antalet har snarare ökat än minskat under senare tid. Mer än hälften av dessa par finns i Södermanland och Uppland, dvs. Stockholms skärgård med omgivningar, men arten häckar i stort sett längs hela ostkusten från norra Småland till Norrbotten. En mindre population på omkring 75 par finns i Bohuslän och mera tillfälligt har kustlabben även häckat i Vänerns skärgårdar.

 

(AW) 

I svenska vatten utgörs merparten av de häckande kustlabbarna av mörka fåglar. Däremot är den ljusa färgmorfen klart talrikast på den ryska och sibiriska tundran. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR