Nyheter

2012-02-17

Skarvar inventeras inom hela EU i år

I år skall storskarven inventeras inom hela EU. Foto: Anders Wirdheim

SOF har fått i uppdrag att på nationell nivå organisera årets omfattande inventering av storskarv (mellanskarv). Det är EU-kommissionen som tagit initiativet och lanserat ett projekt som kallas CorMan. Detta syftar till att ge en så heltäckande bild som möjligt över storskarvens utbredning i Europa. Man skall också skapa en internetplattform för att bättre kunna sprida information om skarvar, inte minst om hur konflikter och skador skall hanteras respektive mildras.

 

 

Nu under vårvintern kommer SOF att kontakta samtliga länsstyrelser för att organisera regionala inventeringar. I övriga länder inom EU görs motsvarande insatser, och förhoppningen är att detta skall resultera i en mycket bra bild av storskarvens utbredning liksom av hur trenderna är i olika delar av kontinenten.

 

Ansvarig för den svenska delen av inventeringen är Anders Wirdheim, SOF (anders.w@ornitologerna.se). Läs mera om inventeringen i bifogad fil.

 

  
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR