Nyheter

2014-10-01

Skarvkolonier och hela öar vandaliserade(5)

Samtliga skarvbon på två öar i Gävlebukten vandaliserades under försommaren och på den ena ön fälldes mellan 200 och 300 träd. Polisen betraktar det inträffade som grovt jaktbrott. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Två skarvkolonier i Gävlebukten, på öarna Båkharen och Skräddarhällan, vandaliserades i slutet av maj i år. På Båkharen fälldes mellan 200 och 300 träd och totalt slogs uppemot 1000 skarvungar ihjäl. Polisen betraktar brottet som artskyddsbrott och grovt jaktbrott, något som kan ge uppemot fyra års fängelse för den som fälls. Polisen i Gävleborgs län har inga misstänkta, men man säger att skadegörelsen är så omfattande att det måste ha varit flera inblandade.

 

Men även om polisen omsider kommer att gripa de personer som är skyldiga till skadegörelsen, är det långt ifrån säkert att dessa blir fällda i domstol. Risken är stor att de går fria. Det visar ett annat fall med skarvjakt i Stockholms län. Våren 2011 prickades ett stort antal ägg med fullgångna, och i vissa fall pipande, foster på öarna Ryssmasterna i Stockholms skärgård. Det innebar att ungarna i äggen dödades just innan de skulle kläckas. När det gäller denna typ av skyddsjakt ska äggen genomstickas innan någon fosterutveckling skett. Skyddsjaktsjägarna struntade i det och gjorde sig skyldiga till grovt djurplågeri. Stockholms Ornitologiska Förening polisanmälde det inträffade. Händelsen var väl dokumenterad, liksom vilka som utfört den grymma handlingen. Trots detta lade åklagaren ner fallet eftersom det måste bevisas vilken person som förstörde vilket ägg.

 

– I det nu aktuella fallet kan man anta att samma sak kan komma att gälla: vilken person sköt vilken fågel? Tyvärr är det närmast omöjligt att få skyldiga fällda i sådana här fall, men det är oerhört viktigt att det kommer fram så att de skyldiga inte tror att ingen har märkt något, säger Sören Lindén i Stockholms Ornitologiska Förening som arbetat med skydd av skarvar i många år.

 

En följd av det inträffade är att länsstyrelsen i Gävleborg nu stoppat årets licensjakt på skarv i länet.

 

Apropå skarvar har det nyligen publicerats en rapport från de sameuropeiska inventeringar som genomfördes åren 2012 och 2013. Totalt räknar man med att det häckar mellan 406 000 och 421 000 par storskarvar i Europa öster om Uralbergen och Kaspiska havet. Av dessa utgörs 42 500 par av atlantiska storskarvar (underarten Phalacrocorax c. carbo) medan ca 371 000 par utgörs av mellanskarvar (Ph. c. sinensis). Intressant, och lite oroande, i sammanhanget är att det norska beståndet av atlantiska storskarvar minskat med nästan 40 procent mellan 2006 och 2012. Det är nu nere i cirka 19 000 par, och orsaken till tillbakagången anses vara födobrist.

 

Europas allra största koloni omfattade 2012 cirka 18 000 par. Den låg inne i ett avspärrat område vid ett kärnkraftverk i östra Ukraina. Ukraina hör för övrigt till de länder, vid sidan av Danmark och Norge, där storskarven minskat mest mellan 2006 och 2012. De största ökningarna noteras i öster (Ryssland och Finland) och i söder (Frankrike och Grekland). I Sverige, Holland, Tyskland och Polen, som alla har stora bestånd, anses bestånden ha varit tämligen stabila mellan 2006 och 2012. I Sverige räknades drygt 40 500 par under häckningssäsongen 2012, vilket utgör ungefär en tiondel av Europas hela bestånd. Under säsongen 2006 häckade cirka 43 000 par i Sverige.

 

Hör mera om den illegala skarvjakten i Gävlebukten i dessa båda inslag från P4 Gävelborg:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5978989

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5980006

 

(AW)

På de båda öarna Båkharen och Skräddarhällan i Gävlebukten fanns vid inventeringen 2012 fler än 1300 skarvbon. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR