Nyheter

2011-09-11

Skedsnäppa på gränsen till utrotning(1)

Skedsnäppa Foto: Alexander Hellqvist

I det senaste nyhetsbrevet från The Spoon-billed Sandpiper Task Force kan man läsa om hur arbetet att för att rädda skedsnäppan undan utrotning fortskrider. Brevet kan läsas i helhet på http://www.eaaflyway.net/documents/newsletter/SBS_TF_newsletter_no6_august.pdf - här följer en kort sammanfattning:
Pengarna som samlades in genom vinterns lotteri där Lars Jonsson-akvareller på skedsnäppor stod på spel gick oavkortat till fältarbete i Myanmar och Bangladesh.
På ön Sonadia i Bangladesh inventerades antalet skedsnäppor – som mest sågs 24 ex i mars. Man identifierade även alla fågeljägare på ön och kartlade deras inkomstkällor. Under kommande vinter ska avtal om jaktstopp i utbyte mot finansiering och träning för alternativ försörjning slutas. En ny övervintringslokal, Thangar Char, hittades – 4 ex noterades där i mars.
Även runt Martabanbukten i Myanmar, som anses vara skedsnäppans viktigaste övervintringsplats med ca 220 ex, kartlades jägares situation. Under mars och april fördes diskussioner om alternativa inkomstmöjligheter och utbildning i naturvård. De aktiva jägarna erbjöds boskap eller fiskeredskap i utbyte mot att avbryta jakt. En bred informationskampanj i tjugo berörda byar genomfördes också. Minst 89 skedsnäppor har dödats i området under åren 1989-2011.
På ön Nan-Thar, där 12 ex noterades, görs en satsning för att få igång ekoturism. En resa dit genomförs i januari – för info se http://www.birdholidays.co.uk/myanmar%20bird%20tour%202012.htm.
Övriga nyheter kring skedsnäppan i korthet:
• Glädjande nog har pengar till åtgärder strömmat in från hela världen.
• På den viktiga rastlokalen Rudong i Kina noterades som mest 15 skedsnäppor. Lokalen hotas av planer på invallning och igenväxning
• Inventeringar i de nordligaste delarna av Kamtjatka resulterade i att en hittills okänd häckningsplats med minst ett par upptäcktes. Det verkar dock som att arten har minskat kraftigt i regionen och nu i princip är utgången.
•  Inga skedsnäppor kunde hittas under i nordvästa Chukotka runt Cape Schmidt, där arten noterades under 1970-talet.
• I kärnområdet runt Meinopylgino i södra Chukotka kunde 20 ägg samlas in för kläckning i fångenskap. 17 flygga ungar flögs till Moskva för karantän. I mitten av september kommer de att transporteras vidare till England där de ska utgöra basen för ett avelsprogram. Projektet kan följas på http://sbsproject.wordpress.com/.
• Uppskattningen av antalet återstående vilda par kommer att skrivas ner till ca 100 i en kommande rapport.

 

Alexander Hellqvist

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR