Nyheter

2013-07-04

Skedstorksrekord i Danmark (och Sverige?)(4)

Skedstork, för ovanlighetens skull en adult fågel, på Sverige-besök. Foto: Anders Wirdheim

Den gångna våren gjordes det fler observationer av skedstork i Sverige än på länge. Det var Halland, Skåne och Öland som fick besök och totalt kan det ha handlat om uppemot ett tiotal olika fåglar. Förhoppningsvis kan vi räkna med fortsatt talrikt uppträdande av denna fascinerande fågel. Den innevarande häckningssäsongen har det nämligen slagits nytt rekord i vårt grannland Danmark. Minst 154 par har häckat i sju olika kolonier, slla på Jylland.

 

 

De flesta danska skedstorkarna häckar kolonivis i större vassområden, så det uppgivna antalet par i år (154) är ett minimiantal. Det kan mycket väl handla om flera.

 

Skedstorken häckade i Danmark fram till 1960-talet, men var sedan försvunnen i tre decennier. Efter en expansion i bl.a. Holland återinvandrade skedstorken till Danmark 1996 då ett par häckade på en ö i Nibe Bredning i Limfjorden på norra Jylland. Detta par lade sedan grunden till en koloni som fortfarande finns och som i år består av 40–45 par. Limfjorden hyser f.ö. ytterligare två mindre kolonier.

 

Från Nibe Bredning är det inte mera än ca 20 mil till den svenska västkusten, och vi kan nog anta att merparten av de skedstorkar som ses i Sverige kommer från detta område. Många av fåglarna som ses i Sverige är yngre (2K och 3K). Liksom hos flera andra arter, som inte blir könsmogna förrän vid ett par års ålder, strövar skedstorkens ungfåglar ganska vida omkring de första åren.

 

Frågan är då om vi omsider kanske kan hoppas på en etablering av häckande skedstorkar även i Sverige? Det är nog inte omöjligt även om de platser där arten oftast setts på senare år (t.ex. Getterön i Halland) kanske idag inte motsvarar artens krav på häckningsmiljö. Däremot förefaller flera av de sydsvenska slättsjöarna (t.ex. Hornborgasjön och Tåkern) vara lämpliga häckningsmiljöer.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR