Nyheter

2013-06-25

Skogen betyder mycket för svenska folket(4)

Det är inte bara för lappugglor och andra fåglar som skogen betyder mycket. Även för svenska folket är skogen viktig och en stor majoritet vill se ett utökat skydd av skog. Foto: Anders Wirdheim

En ny undersökning från WWF visar att skogen är viktig för svenskarna och att vi tillbringar mycket tid där. Men skogen är inte bara den naturtyp som svenska folket tycker att det är viktigast att skydda, den är också omgående i behov av bättre skydd.

 

Ett för svagt skydd och ett för intensivt skogsbruk har lett till att vi främst har biologiskt fattiga produktionsskogar i Sverige. I Naturvårdsverkets senaste utvärdering av miljömålen slås fast att det idag inte är möjligt att nå miljömålet ”Levande skogar” till 2020 med dagens planerade eller beslutade styrmedel – samt att tillståndet för flera skogstyper inte är stabilt och många skogslevande arter är hotade.

WWF:s undersökning visar att skogen är viktig för svenskarna. Det är den naturtyp som de tycker är viktigast att Sverige skyddar, följt av insjöar och Östersjön. Svenskarna tillbringar också mycket tid i skogen: 60 procent uppger att de har varit i den under den senaste veckan och över 40 procent har tillbringat tio timmar eller mer i skogen den senaste månaden. 87 procent påverkas positivt eller mycket positivt när de är ute och rör sig i skogen, enligt undersökningen. Ungefär en fjärdedel av svenskarna upplever att bär och svamp i skogen har minskat under de senaste tio åren, och lika många upplever att de ser färre blommor på ängar och i skogen.

– Arealen gamla skogar med höga naturvärden minskar och har nått kritiskt låga nivåer, och endast små rester av naturskog återstår. Vi ser en stark trend mot en intensifiering av skogsbruket, vilket hotar den biologiska mångfalden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

En effekt av ett intensivare skogsbruk är att gammal skog försvinner allt mer, vilket leder till att insekter, svampar, lavar och fåglar minskar. Fågelsång är en annan sak som svensken uppskattar enligt undersökningen. 82 procent blir lyckliga av att höra fågelsång. Samtidigt upplever 20 procent att de hör mindre fågelkvitter idag än för tio år sedan.

Enligt undersökningen uppger 92 procent av svenskarna att de tycker att vi bör skärpa lagen för att skydda den svenska skogen och lika många anser att vi behöver tillsätta ekonomiska resurser.

WWF:s kampanj ”Svenska Pärlor” som pågår under sommaren syftar till att skydda fler naturområden och även höja kvaliteten av skyddade land- och vattenområden i Sverige.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR