Nyheter

2013-05-30

Skogsfåglar förlorare vid fortsatt klimatförändring(4)

Tallbiten är en art som redan idag missgynnas av skogsbruket i norra Finland och Sverige och som riskerar att helt försvinna om klimatet fortsätter att förändras. Foto: Roar Solheim

Skogsfåglarna kommer att fara illa om klimatförändringarna fortskrider som hittills. Däremot kommer arter som är knutna till olika våtmarksmiljöer att klara sig bra. Det är resultatet av en undersökning som nyligen genomförts av Finlands miljöcentral, SYKE. Studien är banbrytande eftersom den är en av de första i sitt slag. Den gäller naturligtvis finska förhållanden, men resultaten måste till stor del vara tillämpbara även i Sverige.

 

 

Enligt studien finns det tillräckligt med skyddade arealer av myrar och kärr för att arter som är knutna till dessa biotoper skall klara en fortsatt klimatförändring. Däremot ser det alltså sämre ut för skogsfåglar:

 

– De skogsområden som avsatts för naturvård hyser endast lite av de biotoper som skogsfåglar behöver. Det innebär att flera arter är i riskzonen, säger Raimo Virkkala som är forskningsledare inom SYKE.

 

Ett väl utvecklat nätverk av naturskyddade områden är en av de viktigaste metoderna för att motverka negativa följder om klimatförändringen fortskrider. Men idag är, såväl i Finland som i Sverige, endast små arealer produktiv skogsmark skyddad.

 

Den globala uppvärmningen leder till att många arters utbredning förskjuts norrut, vilket innebär utmaningar för naturvården. Många sydliga arter expanderar norrut, å andra sidan riskerar flera utpräglat nordliga arter att helt försvinna.

 

I studien utvärderades framtiden för 100 skyddsvärda fågelarter som lever i eller vid skogar, öppna myrar, fjällsjöar och kalfjäll. Forskarna undersökte tre olika scenarier, med olika stor påverkan, som förutses för perioden 2051–2080.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR