Nyheter

2013-09-10

Skogssädgåsen får utökat skydd i Danmark(4)

Skogssädgåsen minskar i antal i Europa vilket är skälet till att jakten nu begränsas i Danmark. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Det hotade europeiska beståndet av skogssädgås får utökat skydd i Danmark, där formen fredas i alla kommuner utom tre. Det sker genom ett förslag om nya jakttider som både Dansk Ornitologisk Forening (DOF) och Danmarks Jægerforbund står bakom. I samma förslag sägs även att småskrake och storskrake liksom havstrut, silltrut och gråtrut ska vara fredade. De nya jakttiderna träder i kraft från och med 2014 men ska först godkännas av miljöministern. Men detta ses enbart som en formalitet eftersom enigheten om de nya jakttiderna är stor.

 

 

Från och med 2014 kommer även ejderhonor att vara fredade i Danmark. Detta har DOF arbetat för i flera år eftersom ejdern minskar samtidigt som könsfördelningen blir allt skevare; Endast en tredjedel av fåglarna utgörs av honor.

 

När det gäller trutarna grundas fredningen på två saker: Dels skjuts de inte för att konsumeras, vilket bör vara skälet för all jakt enligt DOF, och dels förväxlas ungfåglar av dessa arter med redan fredade måsfåglar. Men det kommer även framöver att vara möjligt att bedriva skyddsjakt på trutar efter särskilt tillstånd från Naturstyrelsen.

 

Samtidigt som det nu sker inskränkningar gällande jakt på flera arter, utökas jakttiderna på några gäss. Det handlar om grågås, bläsgås och spetsbergsgås som alla ökat markant i Danmark under senare tid.

 

DOF ville även begränsa eller stoppa jakten på havslevande dykänder som svärta och alfågel, men det gick inte jägarna med på. Tillsammans med enkelbeckasin finns dock svärta numera på en särskild bevakningslista, vilket innebär att särskild uppmärksamhet ska ägnas arten fram till nästa revision av jakttiderna om fyra år.

 

När de svenska jakttiderna var uppe till diskussion för ett drygt år sedan föreslog SOF att sädgåsen ska fredas i Sverige. Skälet var detsamma som nu anförs i Danmark, dvs. att skogssädgåsen minskar och är hotad. Både Svenska Jägareförbundet och Landsbygdsdepartementet motsatte sig ett utökat skydd – och beslutet blev oförändrad jakttid.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR