Nyheter

2011-11-08

Skogsstyrelsen tydliggör hänsyn till vatten i föreskrifter till skogsvårdslagen(2)

Skogsstyrelsen har beslutat om ändringar av vissa delar i föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen. Den största förändringen är förtydliganden om vilken hänsyn som ska tas till vatten vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder. Detta presenteras i ett pressmeddelande från den 3 november och har intresse för SOF:s skogsintresserade medlemmar. Läs pressmeddelandet här.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR