Nyheter

2014-04-25

Skräntärnor avslöjar viktiga uppväxtområden för fisk?(2)

Skräntärnor fiskar i huvudsak i insjöar och i grunda havsområden längs stränder. De är därmed sannolikt goda indikatorer på var det finns bra uppväxtmiljöer för fisk. Foto: Per Smitterberg

 

När SOF/BirdLife Sveriges årsmöteshelg inleddes i Kalmar idag stod Östersjön i fokus. Hela dagen ägnades åt ett seminarium om Östersjöns miljö och fågelliv. Naturligtvis belystes den allvarliga situationen för dykänder som ejder och alfågel, men det gavs även exempel på att intensivstudier av fåglar kan komma att ge värdefull kunskap även för andra sammanhang. Det är studier av skräntärnor som kan komma att visa var de viktigaste uppväxtområdena för fisk finns.

 

I ett projekt som drivs av SOF och CanMove vid Lunds Universitet följs skräntärnorna i ett par kolonier i norra Uppland. Fåglarna har försetts med satellitsändare eller så kallade GPS-loggar, vilka gör det möjligt att följa fåglarnas rörelser både under flyttningen och runt häckningsplatsen. Det har visat sig att de enskilda tärnorna har sina favoritplatser för fiske. Fåglarna kan flyga ganska långt för att fiska, och även om de häckar på ett skär ute i havet, sker mycket av fisket i insjöar och i grunda havsområden längs kusten. Fiskemönstret förändras under säsongen liksom när ungen är flygfärdig och följer med.

 

– Vi tror att skräntärnorna söker upp platser med god tillgång på småfisk och att de därmed kan ge besked om var de viktigaste uppväxtområdena för fisk finns, säger Ulrik Lötberg som är en av dem som arbetar med projektet.

 

Förhoppningen är nu att kunna starta en större studie som ska syfta till att både ge tärnorna tryggare boplatser och kartlägga de goda fiskeplatserna. På sikt kan detta leda till bättre skydd även för fisken. Det är nämligen ett stort, och kanske inte tillräckligt uppmärksammat, problem att antalet goda uppväxtplatser för fisk minskar. I Stockholms skärgård räknar man exempelvis med att uppemot hälften av alla lämpliga uppväxtmiljöer försvunnit under de senaste 50 åren.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR