Nyheter

2013-05-28

Skyddsjakt på svalor och mesar OK enligt Naturvårdsverket(4)

Trots att hussvalan minskar kraftigt i Sverige får länsstyrelsen i Halland klartecken från Naturvårdsverket att tillåta skyddsjakt. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Naturvårdsverket avvisar Halmstads Ornitologiska Förenings överklagande av att länsstyrelsen gett Anticimex tillstånd till skyddsjakt på talgoxe, blåmes, ladusvala och hussvala. Man gör det på rent formella grunder. De fyra arterna är inte tillräckligt hotade för att länsstyrelsens beslut ska ha betydelse för deras bevarandestatus, nationellt, regionalt eller ens lokalt.

 

Naturvårdsverket skriver: ”Beslutet kan därför inte antas få en betydande påverkan i miljön i den mening som avses i Århuskonventionen. Föreningen har därför inte rätt att klaga på länsstyrelsens beslut. Vad Halmstads Ornitologiska Förening har anfört i övrigt förändrar inte detta. Överklagandet ska därmed avvisas.”

 

Det som föreningen ”anfört i övrigt” var bl.a. att länsstyrelsens beslut var mycket luddigt och tänjbart när det gällde var denna skyddsjakt får bedrivas. Det framgick inte heller om skyddsjakten får bedrivas vid ladusvalors och hussvalors bon. Sist men inte minst hänvisades till svensk jaktlagstiftning som, angående skyddsjakt, säger att det måste finnas en klart definierad skada och att andra åtgärder visat sig verkningslösa. I dessa delar finns betydande brister såväl i Anticimex ansökan som i länsstyrelsens beslut.

 

Ansökan gällde skyddsjakt på talgoxe, blåmes, ladusvala och hussvala i anslutning till lokaler för livsmedelsproduktion. Utan några andra villkor än att skyttarna måste ha licens och redovisa resultatet gav länsstyrelsen i Halland tillstånd till jakt på 25 talgoxar eller blåmesar och 15 ladusvalor eller hussvalor.

 

Att överklagandet avvisades kan få allvarliga följder. Naturvårdsverkets beslut kan inte tolkas på annat sätt än att varje länsstyrelse har frihet att efter eget godtycke tillåta skyddsjakt på fredade arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv, även när det gäller arter som har en negativ utveckling. Hussvalan har visserligen fortfarande en stark stam såväl i Sverige som i Halland, men den har minskat kraftigt på senare tid. I södra Sverige är beståndet idag bara en tredjedel så stort som på 1970-talet.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR