Nyheter

2013-09-20

Skyddsjakt på trana och förorenande skarvar(4)

Foto: Anders Wirdheim

Länsstyrelsen i Örebro län har gett tillstånd till skyddsjakt på tio tranor sedan lokala LRF-avdelningar begärt detta. Syftet är att skydda oskördad gröda från skador. Det är mycket ovanligt med skyddsjakt på trana i Sverige. Helt unikt är det att länsstyrelsen i Skåne gett tillstånd till skyddsjakt på skarvar i Helsingborgs hamn för att skarvarna förorenar i området.

 

 

Idag (20 sep) på eftermiddagen är viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro på exkursion i Kvismaren. Syftet är att titta på de skador som de ca 12 000 rastande tranorna orsakar jordbruket. Under förra året var skadorna betydligt större än tidigare år, och mer än 700 000 kronor betalades ut i ersättning. I år ser det bättre ut enligt vilthandläggaren Johanna Månsson på länsstyrelsen:

 

– När de rastande tranorna började komma hit i mitten av augusti hade många lantbrukare redan hunnit skörda. Dessutom har arbetet med att skrämma fåglarna fungerat mycket bra i år, säger Johanna Månsson.

 

Skyddsjakten på tranor ramas in av flera villkor. Jakt får enbart bedrivas på åkrar med oskördad gröda och där man redan försökt få bukt med problemet med skrämselanordningar. Endast en trana får skjutas varje gång, och effekten av varje enskilt jakttillfälle ska utvärderas innan ny jakt får äga rum.

 

Till skillnad från skyddsjakt på tranor är motsvarande gällande skarv vanligt i Sverige. EU:s bestämmelser för denna annars fredade art är tämligen frikostiga när det gäller skyddsjakt i närheten av fiskeredskap, och det förekommer även bekämpning vid skarvarnas kolonier (äggprickning). Däremot har tidigare aldrig beviljats skyddsjakt på grund av att skarvar förorenar i hamnar. Detta har nu skett i Helsingborg.

 

Länsstyrelsen i Skåne ger Helsingborgs hamn tillstånd att skjuta 50 skarvar under den kommande vintern. Problemen sägs framför allt finnas i den s.k. oljehamnen. Skarvarnas spillning förorenar utrustning och asfalterade områden på kajerna. Skånes Ornitologiska Förening motsatte sig jakt, bl.a. eftersom skarven minskat markant i antal i Skåne, men länsstyrelsens miljöavdelning och Jägareförbundet var för. Beslutet blev alltså jakt på 50 individer (hamnen hade sökt 100), men länsstyrelsen säger samtidigt att Helsingborgs hamn för framtiden måste arbeta med långsiktigt skadeförebyggande åtgärder.

 

(AW)

 

Foto: P-G Bentz
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR