Nyheter

2015-01-14

Släkten är värst för titorna(3)

Både talltitan och entitan har minskat kraftigt i Storbritannien under senare årtionden. Orsakerna till tillbakagången är flera, men konkurrens från de framgångsrika släktingarna blåmes och talgoxe är en viktig faktor. Foto: Anders Wirdheim

 

Kanske är rubriken lite väl tillspetsad, men faktum är släktingarna talgoxe och blåmes bidrar till att det går dåligt för både entita och talltita. Det framgår av ett par brittiska studier som presenteras i det senaste numret av tidskriften British Birds. Både talgoxe och blåmes har ökat markant på Brittiska öarna. Det har även större hackspetten gjort, även den ett problem för titorna.

 

Den brittiska fågelfaunan har följts med hjälp av taxeringar sedan slutet av 1960-talet. Under de årtionden som gått sedan dess har både entita och talltita minskat kraftigt i antal och fått se sina respektive utbredningsområden bli allt mera begränsade. Ett liknande mönster finns även hos oss i Sverige, om än inte lika tydligt. Beräkningar visar att nästan 75 procent av entitorna och drygt 90 procent av talltitorna försvunnit i Storbritannien de senaste 50 åren.

 

Orsakerna till tillbakagången för de båda arterna är flera. Förändringar i landskapet spelar stor roll – båda arterna vill ha skogar med rik undervegetation. Båda är också mycket stationära i sitt leverne och drabbas därmed allvarligt av fragmentering: Blir det för långt mellan lämpliga skogsområden, kan de helt enkelt inte sprida sig. En bidragande faktor i det sammanhanget är att många av de karaktäristiska brittiska häckarna röjts bort under senare årtionden. Dessa häckar fungerade tidigare som en sorts spridningskanaler för skogsbundna arter.

 

De båda titorna uppträder ofta tillsammans med andra mesar, men studier har visat att både talgoxe och blåmes är dominanta över titorna. Det gäller såväl vid födosök under vinterhalvåret som under häckningstid, då det förekommer konkurrens om boplatser. Det sistnämnda är särskilt allvarligt för talltitan eftersom den varje år hackar ut ett nytt bohål i en murken trädstam. Enligt en av de studier som redovisas i British Birds händer det förhållandevis ofta att någon annan mesart lägger beslag på bohålet när det just blivit klart.

 

I sådana fall kan talltiteparet visserligen påbörja ett nytt bobygge, men det betyder en försening och måste innebära ett kraftigt avbräck. Än värre blir det när talltitornas bon plundras av större hackspettar. Detta är tydligen förhållandevis vanligt. När det sker sent under ruvningen eller när det är ungar i boet, innebär det i regel att talltiteparet ger upp för den aktuella häckningssäsongen. I det sammanhanget kan nämnas att en svensk studie visat att talltitans häckningsframgång ökar när den har möjlighet att placera sitt bo väl gömt, exempelvis i en lövsträdsstubbe inne bland unga granar.

 

Samtidigt som de båda titorna har minskat kraftigt har blåmesen ökat i Storbritannien med 37 procent sedan 1967 och talgoxen med 110 procent. Större hackspettens framgång är ännu större – den har ökat med 405 procent mellan 1967 och 2011.

 

(AW)

Blåmesen är en liten tuffing, och de brittiska studierna visar att det inte är ovanligt att blåmesar stjäl talltitans bohål när det just blivit klart. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR