Nyheter

2013-05-23

Snabbare fågelflyttning vår än höst(4)

Svarthättan sjunger för full hals för att markera sitt revir. Just kamp om de bästa reviren anses vara en viktig orsak till att fågelflyttningen går snabbare på våren än hösten. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

En bärande tanke inom fågelforskning har varit att det råder stor konkurrens om de bästa reviren på våren. Därför gäller det för fågelhannar att vara först på plats, dvs. komma före artfränderna och muta in ett bra revir. Som en följd av denna konkurrens har man också antagit att fågelflyttningen går snabbare på våren än på hösten, då det inte finns en motsvarande konkurrens. Nu har forskare vid Lunds universitet kunnat visa att så verkligen också är fallet.

 

 

Forskarna, med Cecilia Nilsson i spetsen, har utvärderat fler än 70 olika studier där man med modern teknik i detalj har kunnat följa fåglarnas flyttning. Det handlar exempelvis om s.k. ljusloggar respektive satellitsändare som kan ge positioner för varje dag under en lång flyttningsresa. I de allra flesta av de studerade fallen har vårflyttningen gått snabbare än höstflyttningen. Skillnaderna gäller dessutom såväl flyghastighet som den tid som spenderats för mellanlandningar.

 

Enligt forskarna kan detta innebära att vår- respektive höstflyttning har utvecklats via olika evolutionära processer med olika selektionstryck och anpassningar.

 

En förklaring till skillnaden i flyttningshastighet är som nämnts konkurrens om revir, en annan kan vara olika miljö- eller klimateffekter som gör vårresan snabbare. I det sammanhanget har det spekulerats i att ökad flyttningshastighet kan vara ett sätt för flyttfåglar att hantera ett varmare klimat, men om flyttningshastigheten redan nått taket, är detta inte möjligt.

 

– Vi hoppas att denna sammanställning ska belysa frågan om skillnaderna i flyttningshastighet och även inspirera till fortsatta studier av vad som styr hastigheten, säger Cecilia Nilsson från flyttfågelgruppen vid Lunds universitet.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR