Nyheter

2014-09-08

Snart symposium om kungsörn – veckans fågel (5)

Kungsörn. Foto: Per Smitterberg

 

Även om havsörnen är den största regelbundet förekommande rovfågeln i Sverige är kungsörnen den kraftfullaste. Den är mera atletiskt bygd och lever i större utsträckning som jägare än vad havsörnen gör. Detta innebär också att kungsörnen inte varit populär i alla tider. I vissa fall lever oviljan mot kungsörnen kvar. Detta är en av orsakerna till att det anordnas ett årligt kungsörnssymposium i Sverige. I år äger detta rum i Boden sista helgen i september (26–28).

 

Kungsörnen ingår också som enda fågel i den statliga svenska rovdjurspolitiken. De övriga fyra arterna är alla däggdjur – björn, varg, järv och lo. Nästan på dagen för ett år sedan väcktes stark oro sedan regeringen presenterat en ny rovdjursproposition. I ett första skede såg denna proposition ut att öppna för jakt på kungsörn och ett allmänt sett sämre skydd för arten. Det var först efter kraftiga påtryckningar från fågelskyddare som miljöminister Lena Ek förtydligade de luddiga skrivningarna i propositionen och förklarade att kungsörnen ska ha samma starka skydd i framtiden som tidigare.

 

Detta fastställdes också senare när regeringens förslag, efter behandling och diverse tillägg i Miljö- och jordbruksutskottet, omsider klubbades i riksdagen. Men det inträffade visar att vi inte kan slå oss till ro utan hela tiden måste värna det skydd denna magnifika rovfågel är värd.

 

Dessutom lurar många faror på de svenska kungsörnarna. Viss illegal jakt förekommer, främst i renskötselområdet. Dessutom dör kungsörnar av blyförgiftning sedan de ätit av slaktrester eller skadeskjutna djur. Många örnar dödas också längs landets järnvägar eftersom de söker sig till tågdödade kadaver på banvallarna. Ännu en regelbundet förekommande dödsorsak finns i elledningsnätet. Eldöd har bland annat visat sig vara en av de allvarligaste dödsorsakerna för skånska kungsörnar. Bland annat dog två skånska kungsörnar på detta vis inom loppet av en vecka i våras. En tämligen ny dödsorsak är kollisioner med vindkraftverk, men omfattningen av denna är svår att utvärdera eftersom det inte görs några mera omfattande studier i Sverige.

 

Kungsörnen förekommer numera över i stort sett hela landet, men i södra halvan av Sverige är det stora luckor i utbredningen och dessutom verkar örnarna ha det besvärligt där. Efter en ganska snabb expansion i slutet av 1900-talet har exempelvis det skånska beståndet legat stilla på knappt tio par eller till och med minskat något. I Halland fanns tre par strax efter millennieskiftet men endast ett idag. Utvecklingen i Danmark påminner om den sydsvenska. Där har det stadigt endast funnits tre par under de senaste åren.

 

Vid årets kungsörnssymposium i Boden 26–28 september kommer många aspekter av kungsörnens liv att belysas liksom de hot som finns idag. Men det blir även inslag om kungsörnens bytesdjur liksom om förekomsten av sork. Just antalet smågnagare fungerar som något av en motor i nordliga ekosystem, och rika gnagarår gynnar även kungsörnen.

 

I år har kungsörnen haft förhållandevis bra häckningsframgång i flera mellansvenska län, delvis tack vare god förekomst av gnagare. Längst i norr handlar det om ett normalår, medan häckningsframgången i södra Sverige lokalt varit lite sämre än normalt. En fullständig redovisning kommer först i samband med symposiet i slutet av september. De tre danska paren fick i år sammanlagt fyra ungar på vingarna.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR