Nyheter

2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

Snösiska. Foto:Magnus Hellström

Snösiskan är inte längre en egen art, det konstaterar Taxonominkommittén (TK) inom BirdLife Sverige i sin senaste rapport. De senaste årens forskning har visat att snösiska, brunsiska och gråsiska är en och samma art. De skillnader som finns i fåglarnas dräkter avspeglas inte på genetisk nivå.
 
Detta innebär att alla som har kryssat snösiska i Sverige enligt Club300:s regler förlorar en art på sin lista.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på TK:s webbsida.
 
En kortare version av rapporten finns i det senaste numret av BirdLife:s tidning Vår fågelvärld, som kommer ut den här veckan.
 
En annan nyhet som presenteras i rapporten är att skatan delas upp i två raser, en nordlig och en sydlig, varav den nordliga är något större.


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR