Nyheter

2011-05-27

SOF begär att all bekämpning i skarvbon stoppas (1)

Visst äter skarven fisk, men det är inte den som är orsak till miljöproblemen i Stockholms skärgård. Foto: Ulrik Bruun
För en tid sedan avslöjades grymt djurplågeri i samband med s.k. äggprickning i skarvbon i Stockholms skärgård. Prickningen genomfördes av jägare och fiskare med tillstånd från länsstyrelsen i Stockholms län. Denna typ av bekämpning är inte bara oetisk och motbjudande, den är också i princip verkningslös och den skadar andra fågelarter. Därför kräver nu Sveriges Ornitologiska Förening att länsstyrelsen slutar ge tillstånd av detta slag och att man i stället börjar hantera skarven på ett sätt som är förenligt med modernt miljötänkande. Det är inte skarven som är skuld till miljöstörningarna i Stockholms skärgård. Fokusera i stället på de verkliga problemen i form av bl.a. övergödning och överfiske.
Läs skrivelsen till Länsstyrelsen i Stockholms län här!
Bilaga 1. Sammanställning av predationseffekter av storskarv på fiskbestånd.
Bilaga: Provfiskedata från Musköområdet i förhållande till storskarvens populationsutveckling i Stockholms skärgård.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR