Nyheter

2012-02-29

SOF bidrog till skydd av värdefull skog i Kenya

I början av veckan beslutade Kenya´s National Environment Management Authory, NEMA, att slutligen säga nej till planer på avverkning av ett värdefullt skogsområde för odling av biobränslen. Området i fråga, som kallas Dakatcha-skogen, ligger drygt 100 km norr om Mombasa och har av BirdLife International fått status som IBA (Important Bird Area). Det är bl.a. en av endast två platser där den hotade sokokevävaren (Ploceus golandi) förekommer och platsen hyser också en god population av den likaledes sällsynta sokokepiplärkan (Anthus sokokensis).

Enligt de ursprungliga planerna skulle ett italienskt bolag avverka 10000 hektar (ca en tredjedel) av skogen för att plantera purgerbuske (Jatropha curcus). Denna växt har mycket energirika frön och används bl.a. för framställning av biodiesel.

Anledningen till att SOF blev inkopplat i ärendet var att det italienska bolaget meddelade att den utvunna biodieseln skulle användas av IKEA:s anläggningar i Italien. Därför tog vi kontakt med IKEA:s svenska ledning och förklarade vår syn på fallet. Möjligen bidrog detta till att skogen slutligen räddades från avverkning.

Samtidigt genomförde Nature Kenya (den nationella Birdlife-partnern) tillsammans med RSPB och Action Aid en studie som visar att avverkning av naturliga skogsområden för produktion av biobränslen inte är hållbart i längden. Tvärtom skulle produktionen av biodiesel från purgerbuske inte bli mera miljövänlig än utvinning av fossil olja. Utsläppen av koldioxid skulle de facto bli sex gånger större!

Sammantaget innebar detta att de kenyanska myndigheterna sade nej till just detta projekt. Men på andra håll i Kenya, liksom i många andra delar av tropikerna, är odling av purgerbuske för energiändamål ett kraftigt växande naturvårdsproblem. Läs mer här.

 

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR