Nyheter

2014-05-09

SOF BirdLifes årsmöte valde en mer jämställd styrelse!(2)

Tre nya ledamöter valdes in i SOF/BirdLife Sveriges styrelse vid årsmötet i Kalmar i slutet av april. Med ytterligare två kvinnor invalda i styrelsen är nu fem ledamöter av tolv kvinnor. På det sättet avspeglar sig det paradigm som skett i den traditionellt mansdominerade fågelskådarkåren. Numera är ju nästan hälften av alla nya Fågelvänsmedlemmar kvinnor.

 

Samtidigt är det en yttring av en större samhällsförändring mot ökad jämställdhet mellan könen och att kvinnor tar plats i fritiden. Bra att det syns i SOF/BirdLife Sverige!

 

Nu får vi bara hoppas att denna trend nu silar in i de regionala fågelföreningarnas och lokala fågelklubbarnas styrelser som fortfarande är starkt mansdominerade. I viss mån kan man nog anta det finns en positiv motreaktion i de kvinnliga nätverk som vuxit fram de senaste åren med Rapphöns, Strandskator, Ringduvor, Ladybirds och allt vad de heter. Föreningen går en spännande dynamisk framtid till mötes!

 

  

Så här presenterar sig de nya styrelsemedlemmarna med egna ord:

 

 

Karin Forsell:

Sedan barnsben har jag varit ute i skog och mark. Mitt intresse för djur och natur ledde mig in på hortonomutbildning vid dåvarande Lantbrukshögskolan (nu SLU). På lite omvägar utbildade jag mig sedan på Naturvårdsverket till miljöinspektör.  I mitt yrkesverksamma liv har jag i olika funktioner jobbat med miljö- och naturvårdsfrågor på lokal och regional nivå. T.ex. så har jag varit projektledare i EU-projekt med Polen för att sprida svensk miljöteknik. Samt i Ryssland för att också jobba med miljö, men även med turistfrågor

.

Jag arbetade sedan i det nybildade Regionförbundet Örebro som administrativ chef, med ansvar för personal, ekonomi, ärendehantering etc., men också som en i ledningsgruppen med strategiska planeringsfrågor.

 

Jag är också sedan miljöbalkens införande s.k. särskild ledamot i Mark- och miljödomstolen.

 

Fågelintresset har alltid funnits, men har med åren tilltagit. Sedan några år tillbaka är jag sekreterare i FiNk (Fågelföreningen i Norrköping). Jag har också startat det regionala nätverket Rapphönan i Östergötland. Jag arbetar lugnt och metodiskt och brukar genomföra det jag tagit på mig. För det mesta i utsatt tid. Jag kan bidra med planering, organisation, personalfrågor samt i viss mån med juridiskt miljökunnande.

 

Lotta Berg:

Jag började skåda för ungefär 10 år sedan och håller oftast till i hemmalokalerna, d.v.s. runt Hornborgasjön. Är ansvarig för Hornborgasjöns fältstation och där engagerad i olika inventeringsprojekt, ringmärkning med mera. Jag är engagerad i nätverket "Rapphönan", där jag också varit med och arrangerat ett antal exkursioner. Tycker om att visa och berätta om fåglar för den fågelintresserade allmänheten, t.ex. som fågelvärd vid Hornborgasjön under transäsongen eller som SOF-volontär vid Ottenby, och svarar ibland på fågelfrågor i Vår Fågelvärd. Jag är veterinär till yrket, vilket har sina kopplingar även till ornitologin. Till vardags arbetar jag som forskare, lärare och forskningsledare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. På fågelskyddssidan har jag främst varit aktiv regionalt, genom styrelsearbetet i Västergötlands Ornitologiska Förening. Inom styrelsen för SOF Birdlife hoppas jag kunna arbeta med påverkansfrågor inom fågelskyddet, med forskningsfrågor och med organisatoriska frågor, vilket är spännande i en växande organisation och där jag hoppas kunna bidra med kunskaper och erfarenheter från ledning inom universitetsvärlden.

 

Linus Hedh:

Mitt namn är Linus Hedh och studerar för närvarande biologi vid Lunds Universitet. Mitt intresse för fåglar började som 10 åring på södra Öland. Tidigt hamnade jag på Ottenby fågelstation där jag tillbringade både lov och helger. Efter obligatorisk skolgång tillbringade jag närmare tre år där som assistent, ringmärkare och inventerare. Min bakgrund på Ottenby fågelstation och som nuvarande studerande är mitt stora intresse fågelforskning. Att öka kunskapen om fåglar och deras liv är inte bara ett egenintresse i sig utan är en viktig del för att kunna skydda fåglarna och dess miljöer.

Att dela denna kunskap genom att berätta och guida sätter jag ett stort värde på. Inte bara för fåglarna, utan också för mig själv. Därför har jag också varit engagerat mig mycket med fågelintresse både i SOF BirdLife och i Ölands Ornitologiska Förening. I SOF BirdLife har jag varit särskilt engagerad i ungdomsverksamheten, vilket jag kommer att vilja fortsätta rikta fokus på.

 

Här hittar du den övriga styrelsen.

 

Anders Lundquist

 

 

 

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR