Nyheter

2014-05-15

SOF BirdLifes skogsprojekt Samskog uppmärksammas(2)

Talltita. Foto: Anders Wirdheim

 

Vårt skogsprojekt, Samskog, som pågått ett par år, börjar nu få genomslag. Projektet bygger på samma koncept som jordbruksprojektet: En fågelskådare inventerar skogsbrukarens marker, och skogsbrukaren får därefter råd av professionella rådgivare om hur brukandet kan anpassas till fågellivet utan att det medför några egentliga kostnader.

 

Samskog är ett samarbete mellan SOF BirdLife och skogsägare. Även Hushållningssällskapet och Skogsstyrelsen medverkar, liksom WWF och Naturvårdsverket – de båda sistnämnda har bidragit med ekonomiska medel. Pilotdelen av projektet, som avslutas nu i vår, har omfattat ett större antal markägare. Påfallande ofta har dessa uttryckt stor glädje över att få veta lite mera om fågellivet på deras marker.

 

I det jordbruksprojekt, som alltså fungerat som en mall för Samskog, har det tagits fram ett större antal faktablad om olika fågelarters krav. Nu kommer det även faktablad om skogsfåglar. De tre första behandlar talltita, stjärtmes och nötkråka.

 

Ett större reportage om Samskog publicerades nyligen i tidningen Land:

 

http://tidningenland.se/skogsradgivare-i-privata-skogar-raddar-vara-faglar/

 

Det finns även ett inslag som sändes i SVT:s finskspråkiga nyhetsprogram i början av maj:

 

http://www.svt.se/nyheter/uutiset/linnut-viihtyvat-ruokkoamattomassa-metsassa

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR