Nyheter

2012-06-19

SOF fick inget gehör för inskränkningar i fågeljakten

Det blir inget stopp för jakt på ejder trots att arten minskar mycket kraftigt i antal. Foto: Anders Wirdheim

Förra året föreslog Sveriges Ornitologiska Förening ett antal inskränkningar när det gäller jakttider på fågel. Bl.a. föreslogs att jakten på alfågel och ejder måste upphöra eftersom båda arterna minskar kraftigt i antal. Vidare ville SOF stoppa jakten på sädgås eftersom stammen av skogssädgäss är svag och utvecklingen är osäker. Ännu ett förslag innebar att jakten på ripor måste flyttas fram från 25 augusti till 10 september för att harmonisera med förhållandena i Norge. Idag är jakttrycket mycket högt under jaktens inledning i vissa delar av fjällkedjan eftersom många norska jägare då besöker Sverige.

Men landsbygdsdepartementet gick inte på SOF:s linje i något fall. Däremot tillmötesgick man Svenska Jägareförbundet så till vida att jakttiden på ringduva i de tre sydligaste länen tidigarelades med två veckor. Där får man från och med i år jaga ringduva från 16 augusti till 28 februari. En annan utökning gäller de tre änderna vigg, knipa och storskrake så att alla tre arterna nu blir lovliga i hela landet från 21 augusti till 31 januari. Slutligen blir det nu tillåtet att jaga grågäss hela året för att förebygga skada på oskördade fält samt att jaga vitkindad gås av samma skäl i de sydliga länen under perioden 21 augusti till 15 november.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR