Nyheter

2012-12-18

SOF stödjer utbildning om fågelforskning och naturvård i Nepal(4)

23 studenter, svenska och polska forskare från Grimsö (Grzegorz Mikusinski), Uppsala (Matt Low, Sönke Eggers) och Bialowieza (Dorota Czeszczewik) samt Hem Sagar Baral, Chairman of the Nepalese Ornithological Union; Basu Bidari och Babu Ram Lamichhane , Centret för Biologisk Mångfald, BCC och ornitologer från Nepal samlades på Centret för Biologisk Mångfald (BCC) intill Chitwan National Park.

Mellan 4 och 9 November 2012 genomförde forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samverkan med National Trust for Nature Conservation (NTNC) och ekonomiskt stöd från Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) en avancerad kurs i fågelekologi och forskningsmetodik i Sauraha, Nepal, som riktade sig till Masters studenter från hela landet. Syftet med kursen var att stödja och stimulera akademisk fågelforskning som grundar sig bland annat i evolutionära processer. Hittills har forskning i landet ofta fokuserat på bevarandebiologi hos ikoniska däggdjur som tigrar och noshörningar och ett fåtal hotade fågelarter som gamar. Det är däremot föga känt hur en stadigt ökande befolkningsmängd med intensifierad jord- och skogsbruk som följd (t.ex. fortsatt DDT användning) påverkar den rika fågelfaunan i landet (873 arter). Liksom i andra delar av världen kan fåglar tjäna som indikatorer för pågående miljöförändringar som i sin tur påverkar människans livskvalitet. Ett viktigt kursmål var att hjälpa studenterna att utveckla innovativa forskningsfrågor och att skriva framgångsrika ansökningar till finansieringen av egen forskning. Studenterna och kursledarna upplevde att kursen var ett startskott till en vitalisering av fågelforskningen i Nepal. Kursen har entusiasmerad unga forskare till att satsa på fågelstudier med tydliga frågeställningar som är kopplad till en hållbar utveckling i regionen.

 

 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR