Nyheter

2012-09-24

SOF utlovar belöning för avgörande tips om falkförgiftning

I förra veckan lade åklagaren ner förundersökningen om förgiftning av pilgrimsfalkarna vid Kristianstads vattentorn. Därför erbjuder nu Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) en belöning på 10 000 kronor till den som kan lämna sådana tips att förövaren kan gripas. Det är ett ovanligt grepp som inte har förekommit i sådana här sammanhang i Sverige tidigare. 

– Men det är också en mycket allvarlig händelse, säger Dennis Kraft, ordförande i SOF och fortsätter:

– Det är första gången som det konstaterats att någon medvetet har förgiftat pilgrimsfalkar i Sverige. Vi ser det som mycket viktigt att ärendet utreds noggrant och att förövaren kan gripas. Därför är vi villiga att erbjuda en belöning på 10 000 kronor till den som kan lämna avgörande tips.

Det var i somras som det konstaterades att pilgrimsfalkarna som häckade på vattentornet i Kristianstad blivit förgiftade. Hannen och tre av ungarna hittades döda. Honan och den fjärde ungen är försvunna och sannolikt döda även de. Analyser som gjordes av såväl falkarna som ett av deras byten, en brevduva, visade att någon medvetet förgiftat fåglarna. 

Liknande händelser har tidigare inträffat i andra europeiska länder, bl.a. i Österrike och Storbritannien. I de fallen har förövarna strukit in det mycket giftiga ämnet carbofuran i brevduvors nackfjädrar, varpå pilgrimsfalkarna som slagit och ätit av duvorna dött. Ämnet är så farligt att redan en mycket liten mängd dödar en rovfågel, och det är också farligt för människor.

– Vi ser tyvärr en ökande användning av gift mot rovfåglar i vår omgivning. Förutom pilgrimsfalkarna i Kristianstad har på senare tid flera örnar dött till följd av medveten förgiftning i Danmark, bl.a. en svensk kungsörn. Där har örnarna ätit av förgiftade åtlar, säger Dennis Kraft.

– Det är som om vi har förflyttats 100 år tillbaka i tiden, då i princip alla medel var tillåtna för att utrota rovfåglar som ansågs konkurrera med människan. Det är sorgligt med tanke på den fantastiska återkomst som vi sett hos många rovfåglar sedan jordbruksgifter som DDT och kvicksilver förbjöds på 1970-talet.

Tips gällande förgiftningen av pilgrimsfalkarna i Kristianstad kan lämnas till polisen på polisens vanliga tipstelefon 11414

Det går också bra att kontakta Sveriges Ornitologiska Förening. Ring då föreningens kontaktperson i jakt- och rovdjursfrågor Anders Wirdheim tel. 070-513 75 76 eller skicka e-post: anders.w@ornitologerna.se

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR