Nyheter

2012-04-11

SOF värnar om artprojektet

Sedan 2002 bedrivs det Svenska artprojektet med finansiering från regeringen. Det mest synliga resultatet av detta projekt är utgivningen av Nationalnyckeln som kommer att beskriva alla svenska växter, svampar och djur. Men artprojektet är mycket mer än bara denna bokutgivning. Det innebär stöd till forskning, museiarbete och dokumentation och kunskapen har lyfts vad gäller många organismgrupper. Även om fåglarna är bättre studerade och kända än de flesta andra grupper så ser SOF ett stort värde i kunskapsökningen inom hela det biologiska området. När därför Landsbygdsdepartementet initierat en översyn av hur artprojektet bedrivs och särskilt efterfrågar kostnadsbesparingar blir vi oroade. Tillsammans med Svenska Botaniska Förening, Sveriges Mykologiska Förening och Sveriges Entomologiska Förening har vi skrivit till departementet för att betona värdet av projektet. Hela skrivelsen finns här.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR