Nyheter

2012-12-20

SOF, WWF och Naturskyddsföreningen är kritiska till nytt utredningsdirektiv (4)

Hämplingen är en fågel som i jordbrukslandskapet är närmast totalt beroende av småbiotoper, t.ex. åkerholmar, för sin boplats. Foto: John Larsen

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har gett Jordbruksverket i uppdrag att snabbt utreda hur man inom jordbruket skall kunna minska på biotopskyddet. I utredningsuppdraget står det bl.a. att verket skall undersöka om det går att öka möjligheterna att ge dispens för borttagande av småbiotoper i jordbrukslandskapet. Skälet är bl.a. att jordbrukets maskiner numera är så stora att det kan vara svårt att bruka marker där det förekommer s.k. odlingshinder. Därför vill man röja bort dessa för att få effektiva brukningsenheter. Men dessa hinder är samtidigt mycket viktiga för fåglar och annan biologisk mångfald. De är ofta de enda reträttplatser som finns i dagens hårt utnyttjade jordbrukslandskap.

 

 

”Vi ser med mycket stor oro på vad konsekvenserna kan bli om utredningens slutsatser leder till en uppluckring av det generella biotopskyddet”, skriver föreningarna.

 

Det svenska odlingslandskapet har genomgått mycket stora förändringar de senaste 50 åren vilket har minskat antalet vilda djur och växter och utarmat landskapet. Samtidigt har det också blivit allt mera uppenbart att det kan kosta samhället stora summor att minska den biologiska mångfalden. Därför måste utredningen också beräkna samhällskostnaderna för minskad biologisk mångfald, skriver föreningarna.

 

SOF, WWF och Naturskyddsföreningen anser också att det är fel myndighet som fått utredningsuppdraget. Det borde inte ligga på Jordbruksverket utan hos den myndighet som ansvarar för miljöbalken.

 

I ett brev till landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöminister Lena Ek begär de tre föreningarna svar på hur ministrarna tänker se till att miljökvalitetsmålen inte äventyras och hur samhällskostnaderna av en minskad biologisk mångfald skall beaktas.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR