Nyheter

2012-04-23

SOF:s årsmöte 2012 i Söderhamn

SOF genomförde den gångna helgen sitt årsmöte i Söderhamn. Värdar detta år var Gävleborgs läns Ornitologiska Förening, GlOF. Förutom sedvanlig formalia redovisades och diskuterades flera de större projekten som föreningen driver idag som exempelvis Samskog och Fols (Fågelskådare och lantbrukare i samarbete).

 

Under fredagen genomfördes dessutom ett särskilt halvdagsseminarium där en internationell utblick gjordes. Vi fick veta mer om det svensk-kinesiska ringmärkningsprojektet där svenska ringmärkare utbildar kinesiska kollegor men också lite BirdLife, den partnerorganisation där SOF ingår men där varje SOF-medlem också har ett medlemskap. Vidare fick åhörarna helt färska och positiva nyheter från vårt Species Championåtagande för den filippinska apörnen. Arten har konfirmerats i områden där man misstänkt att den finns men inte haft säkra observationer. Platsen ligger inte långt från Manilla på huvudön Luzon. Dessutom presenterades nedslående nyheter om att fågeljakten i Sydeuropa åter ökar efter många år av minskning, BHDTF, en av BirdLife Europas arbetsgrupper presterades också liksom Avifaunas utlandsresor och slutligen en intressant redogörelse för hur det är att arbeta i utvecklingsländer.

 

Vid årsmötet fick Dennis Kraft ett enhälligt förnyat förtroende för ytterligare en treårsperiod som föreningens ordförande. Dessutom omvaldes Anette Strand, Kristianstad, Sönke Eggers, Sigtuna och Rolf G. Gustavsson, Luleå, för ytterligare en treårsperiod som ledamöter i SOF:s styrelse. Som ersättare för Ola Elleström nyvaldes Niclas Jonzén, Höganäs, att ingå i SOF:s styrelse.

 

Bland de ärenden som behandlades kan nämnas två inkomna motioner gällande vem som har möjlighet att överklaga skyddsjakt och en motion som föreslog att SOF ska verka för att avskaffa fälljakt med lockfåglar. Vidare fastslog årsmötet den årsverksamhetsplan som för första gången arbetats fram av personal och styrelse. Ett återkommande ärende är namnfrågan för föreningen. Det har länge efterfrågats ett bättre namn för föreningen än det otympliga ”Sveriges Ornitologiska Förening”. Det namnförslag från styrelsen som behandlades på årsmötet återremitterades till både styrelse och regionalföreningar eftersom det inte hunnit behandlas av regionalföreningarna. Styrelsens förslag innebär att tillsvidare parallellt använda ”Sveriges Ornitologiska Förening” vid myndighetskontakter etc samtidigt som vi i vardagslag ska introducera ”BirdLife, Sverige” som föreningens namn. Namnfrågan har diskuterats under många år men först under det senaste året har styrelsen låtit utreda och rådgöra med extern kompetens.    

 

Under årsmötesmiddagen förärades Mats Axbrink, ordförande GlOF, SOF förtjänstplakett 2012 och Jan Sondell, Ekerö tilldelades SOF:s forskningspris 2012.

 

På sedvanligt sätt genomfördes varje morgon exkursioner. Det bjöds på orrspel vid flygplatsen i Söderhamn där orrarna övertagit landningsbanan på den nedlagda flygplatsen. Vidare besöktes en fäbodvall där skogen åter tagit över. Området var rikt på fåglar och framförallt var det gott om hackspettar eftersom det fanns mycket död ved i området. Förutom gråspett och, kanske lite överraskande, en forsärla förevisades rödlistade svampar och mossor. En fin avslutning blev två lappugglor i en skogskant.

 

 

SOF:s styrelse vill passa på att tacka GlOF för ett utmärkt värdskap. Allt fungerade perfekt särskilt vill vi tacka alla dem som hjälpte till att guida under exkursionerna, sköta skjutsningslogistiken och framförallt vill vi tacka för det oförglömliga gråspettsföredraget som Bosse Forsling höll under presentationen av GlOF på fredagskvällen.

 

Närkes Ornitologiska Förening fick avslutningsvis erbjudandet om att vara värdar för årsmötet 2013. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR