Nyheter

2013-12-11

SOF:s fågelkalender – 11 december(5)

Lappmes. Denna fågel har den senaste tiden uppehållit sig vid en fågelmatning utanför Sundsvall, dvs. ganska långt söder om det ordinarie utbredningsområdet. Foto: Stefan Heimdahl

 

Från 1 december och fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag är det dags för den allra utpräglat nordligaste av alla: lappmesen.

 

Lappmesen kan sägas vara vår tredje tita. Den är alltså nära släkt med en- och talltita, och den lever på ett likartat vis. Den trivs bäst i blandade skogar där träden är olika gamla och där det finns ett rikt utvecklat skikt av buskar eller unga träd under de stora träden. Det innebär också att den inte trivs särskilt bra i moderna, likåldriga plantager.

 

Sett till utbredningen i Sverige skulle lappmesen kunna heta lapplandsmes. Det är nämligen i Lappland som majoriteten (ca 70 procent) av landets lappmesar häckar. Förutsatt att miljön är den rätta, förekommer den också relativt vanligt i Norrbottens inland och i Jämtland. En utlöpare av utbredningen löper i fjällnära skog genom Härjedalen till allra nordligaste Dalarna.

 

Man ska dock vara medveten om att talltitan ofta är flera gånger vanligare än lappmesen även på lappmesens hemmaplan. Det kan också vara värt att veta att de båda ibland kan vara lätta att förväxla. Vissa nordliga talltitor kan ha varmt rödbruntonade flanker, vilket kan föra tankarna till lappmesen. Lägg dock märke till att lappmesen har mörkbrun hjässa medan talltitan har svart samt att lappmesens rygg är brun medan talltitans är gråaktig. Lappmesen har normalt också en bredare haklapp, men i vissa vinklar kan denna verka bred även hos talltitor.

 

Lappmesen är en inlandsfågel som endast sällan dyker upp i kustnära områden. Sällsynt förekommer invasionsrörelser, dvs. mera omfattande utvandring, och vid sådana tillfällen har lappmesar setts längs kusten av Bottniska viken ända ner till Uppland. Men detta är alltså ovanligt, och särskilt vintertid bör man titta mycket noga om man misstänker att någon av besökarna vid fågelmatningen är en lappmes.

 

Vid fågelmatningen gäller samma meny som för övriga mesar, dvs. i första hand solrosfrön samt fett av olika slag. Vid en matning utanför Kiruna var de besökande lappmesarna begivna på rent margarin som sattes fast på trädstammar. Lappmesen hör för övrigt till de fåglar som kan uppfattas som tama. De är snarare orädda, eller saknar vana vid människor, vilket gör att man kan få lappmesarna att ta mat ur handen förutsatt att man står stilla och inte gör några häftiga rörelser.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR