Nyheter

2013-12-04

SOF:s fågelkalender – 4 december(5)

Större hackspett. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Fram till jul ska vi presentera en aktuell fågel varje dag. Fåglarna i vår kalender har det gemensamt att de gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag har turen kommit till större hackspett. Det är den av våra hackspettar som oftast kommer fram till fågelmatningar – och det är också vår vanligaste hackspett.

 

Större hackspett förekommer i nästan hela landet utom i fjällkedjan. Den är ovanlig i fjällbjörkskog liksom i utpräglade jordbruksområden med långt mellan skogsdungarna. Till skillnad från våra övriga hackspettsarter är större hackspett en generalist när det gäller födan. Det innebär att den är något av en allätare med en meny som består av allt från frön via insekter till fågelägg. Det ska dock sägas att frön från granar och tallar utgör något av basföda. Under år då det är ont om kottar, kan särskilt ungfåglar tvingas utvandra.

 

Detta gäller för övrigt just i år, men det är inte här i landet utan öster om oss som det är brist på mat. Redan i somras kom mycket stora mängder med större hackspettar på vandring österifrån till Finland och norra Sverige. Därefter har de dragit vidare ner över landet. Många av dessa fåglar är unga, vilket visar att det var en god häckningssäsong i våras men att maten därefter började tryta. Det är inte så konstigt eftersom kottarna spricker upp och släpper sina frön när det blir varmt fram mot sommaren.

 

Större hackspetten bearbetar kottarna i en så kallad hackspettsmedja. Hackspetten hackar ut en lagom tjock springa i ett träd eller en stolpe där den kan kila fast gran- eller tallkottar. Därefter hackar den med näbben in mellan fjällen och kommer på sätt åt fröna som sitter längst in. Fröna är små, men de är mycket näringsrika. Hackspettsmedjor kan användas av flera generationer och det kan ligga drivor av kottar under trädet. Det kan se märkligt ut, särskilt om det handlar om en massa kottar under ett lövträd.

 

Hos större hackspetten har hannen en röd fläck i nacken medan honan saknar rött på huvudet. Ungfåglar av båda könen har däremot röd hjässa. Detta skapar ibland förvirring och leder till förväxling med andra arter. Man kan förledas att tro att det antingen är en mellanspett eller vitryggig hackspett man har framför sig. Men mellanspetten är utdöd i Sverige och vitryggen är extremt sällsynt.

 

Vid fågelmatningen äter större hackspettar det mesta, men de föredrar talg, talgbollar och jordnötter. Idag är det svårt att komma över ren talg i butikerna. Om man lyckas, är det ett bra tips att klä in hela talgstycket i exempelvis kycklingnät och sedan binda fast paketet på en trädstam. Annars är det risk att fyrfotadjur lägger beslag på hela stycket och drar iväg med det.

 

Det händer att större hackspettar ger sig på träväggar och hackar hål i panelen. Då bör man försöka undersöka orsaken. Ofta är det något ljud som alstras innanför väggen, t.ex. genom någon elinstallation, men det kan också handla om att det är ett insektsangrepp i väggen. Ett ofta effektivt sätt att mota bort hackspetten är att sätta upp en rund bild av ett uggleansikte med stirrande ögon alldeles intill platsen där hackspetten hackar.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR