Nyheter

2013-12-09

SOF:s fågelkalender – 9 december(5)

Gråspett, hona. Hannen har en röd fläck i pannan. Foto: Tomas Lundquist/N

 

Fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag har turen kommit till seriens andra hackspett, en art som är begiven på talg och som nästan enbart ses norr om Mälardalen i Sverige. Det handlar om gråspett.

 

Om gårdagens rödhake var en representant för de typiskt sydsvenska gästerna vid fågelmatningarna, är gråspetten snarare det motsatta. Man kan nästan säga att söder om Svealand gör man sig icke besvär. Men det är inte riktigt sant – i nordligaste Västergötland liksom i norra Dalsland finns en liten chans att locka fram gråspetten till fågelmatningen.

 

Det kan förefalla något märkligt att gråspetten saknas i Götaland eftersom den förekommer längre söderut i Europa. I bl.a. Polen, Tyskland och Frankrike kan man träffa på gråspettar i stora parker med mycket lövträd. Sannolikt har gråspetten en gång invandrat norrifrån, och möjligen uppfyller inte Götalands skogar dess krav på häckningsmiljö.

 

Gråspetten tillhör samma släkte som den mera välkända gröngölingen, som den även till stora delar levnadssätt med. Båda dessa arter är gröna på ovansidan, vilket förmodas vara en anpassning till ett liv som till stora delar tillbringas på marken. Under vegetationsperioden, dvs. från snösmältningen på våren och fram till första snön på hösten, sker mycket av födosöket på marken. Det är då framför allt myror som står på menyn, men gråspetten är inte lika utpräglad myrspecialist som gröngölingen. Den letar även insekter i träd som andra hackspettar, men då håller den sig oftast nära marken.

 

Under slutet av 1900-talet ökade gråspetten i antal i landet och spred sig också i viss mån till nya områden. Denna expansion verkar nu ha avtagit och kanske förbytts i en viss tillbakagång. Det rapporteras i alla fall om en minskning i Dalsland. Gråspetten förekommer numera regelbundet från Värmland och Uppland i söder till Norrbotten i norr. Man kan även träffa på gråspettar i Lappland men då framför allt i mera låglänta skogar med inslag av äldre aspar. Den saknas eller är mycket ovanlig i fjällskogarna. Den allra tätaste förekomsten i landet finns i Hälsingland och i angränsande delar av Gästrikland, Dalarna och Medelpad.

 

Under våren kan man höra gråspetten ropa en karaktäristisk fallande och lite klagande räcka visslingar. Under resten av året ser man inte mycket av den med ett undantag: På vintern kommer den gärna fram till fågelmatningar. På dessa förser den sig av talg och annat fett, även talgbollar. Faktum är att det fortfarande finns delar av landet där gråspetten är regelbunden vid fågelmatningar men där man ännu inte känner till var i trakten arten häckar.

 

(AW)

I boken Mata fåglar, som SOF gav ut för några år sedan, finns många användbara tips när det gäller t.ex. att locka fram en gråspett till fågelmatningen.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR