Nyheter

2014-04-05

SOF:s ortolanprojekt tar nya grepp(2)

Ortolansparv. Foto: Björn Malmhagen

 

I hela södra Sverige finns troligen bara ett 100-tal par ortolansparvar kvar (i Närke–Västmanland–Uppland). Trots kunskapsuppbyggnad inom ortolanprojektet om artens biologi och de åtgärder för att förbättra häckningsmiljön som gjorts har knappast någon ökning skett. Tvärtom blev 2013 ett dåligt häckningsår med bara två konstaterade flygga ungkullar i södra Sverige. En ljuspunkt finns dock nu i sammanhanget. Länsstyrelsen i Örebro län har börjat engagera sig med pengar från EU:s landsbygdsprogram. Man kommer att i lite större skala genomföra biotopåtgärder för de kvarvarande ortolansparvarna i Närke.

 

En möjlig orsak till artens tillbakagång kan vara användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. Jämte sånglärkan är ortolansparven den mindre tätting som är mest bunden till uppodlade fält. Ofta lägger den boet i den växande grödan. Eftersom stammen är så svag kommer studien att genomföras med sånglärkan som indikatorart.  Blodprov (bara en liten mängd behövs – 8 mikroliter) ska tas för analys på ett antal fåglar som häckar på konventionell jordbruksmark där kemiska bekämpningsmedel används respektive på mark som odlas ekologiskt. Även växtföljder och grödans täthet på de olika områdena ska studeras. Studien är planerad att äga rum i anslutning till Kvismare fågelstation i östra Närke.

 

I norra Sverige och Finland finns ca 25 000 par ortolansparvar som sträcker över mellersta Sverige vår och höst. Ett försök kommer att göras 2014 för att se om översträckande fåglar kan lockas att återetablera sig på marker de tidigare häckat, givet att habitatet där har förbättrats. Genom att erbjuda flyttande fåglar strängar av öppen jord och utlagd havre vid ankomsten kan ett optimalt häckningshabitat förhoppningsvis skapas. Fåglarna ska lockas att stanna upp på sträcket med hjälp av bandspelare. Det kan bli ett intressant försök!

 

Slutligen väntar vi med spänning på att 35 ljusloggförsedda ortolanhannar ska återvända till oss i Sverige och att en hygglig andel ska låta sig återfångas laddade med positionsuppgifter om flyttningen. Går detta bra, vet vi sedan det mesta om artens sträckvägar och övervintringsplatser.

 

Hjälp gärna till med att öka vår kunskap om ortolansparvarna i Mellansverige genom att rapportera alla sjungande hannar på Svalan. Ännu bättre är det om Du ser en tillhörande hona. Då vet vi säkert att ett par kommer att inleda häckning. Det är sedan viktigt att också konstatera om ungar flugit ut. Ortolanen lägger ett ägg per dag, ruvar 12 dagar och ungarna är flygga efter ca 12 dagar. Drygt en månad efter det Du sett ett par är det alltså dags att besöka platsen igen och kolla efter flygga ungar. De brukar stanna ca 14 dagar i närheten av födelseplatsen. Häckningen kan inledas från mitten till slutet av maj, mycket beroende på vädret. Bara en kull läggs men omläggningar förekommer.

 

(Jan Sondell)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR