Nyheter

2012-05-02

SOF:s ortolansparvprojekt - lokalisera nya platser med sjungande ortolansparvar i vår!

Som framgått i tidigare nummer av Vår Fågelvärld är ortolansparven mycket illa ute i södra Sverige. Det finns kanske bara ca 100 revirhållande hannar kvar och nästan alla finns i Mälardalen. Om arten inte ska minska ytterligare är det absolut nödvändigt att kvarvarande par får förutsättningar att producera flygga ungar vid häckningen redan i år.

  

Föräldrarna har idag svårt att finna mat till ungarna eftersom de vill söka efter födoinsekter på öppen vegetationslös mark. Numera blir hela jordbrukslandskapet grönt ca 14 dagar efter vårsådden. Det som verkade var en fin ortolanbiotop i början av maj blir i juni då ungarna ska ha mat ett homogent grönt åkerlandskap.

  

SOF:s insamling till ortolansparven har hittills gett ca 150 000 kr. Det räcker till att 2012 skapa vegetationslös mark för de flesta av ortolanparen i Mälardalen. Men för att kunna göra detta måste vi veta var ortolanerna håller till. Mycket talar för att det finns många grupper av ortolansparvar (de vill gärna sjunga inom hörhåll för varandra) som idag är oupptäckta av oss ornitologer.

 

 

Sök alltså efter ortolangrupper i vår i hela ditt verksamhetsområde!

 

Med en ortolangrupp menas att minst två ortolansparvar sjunger stadigt på en plats – inte att förväxla med sträckfåglar till Norrland och Finland som drar vidare efter någon dag. Rapportera omgående alla sjungande fåglar på Svalan.  Då kan SOFs regionalt ansvariga och övriga intresserade snabbt se var det finns sjungande fåglar och om gruppkriteriet uppfylls ta kontakt med markägarna.

Lokalt ansvariga är:

 

Närke                   Hans Waern              070-492 53 51          hans.waern@telia.com
Västmanland       Torbjörn Hegedüs     072-532 93 79          021.133405@telia.com
Uppland               Petter Haldén            070-338 55 58

petter.halden@hushallningssallskapet.se

 

Berörda lantbrukare kommer att ersättas för att intill ortolanernas sångplatser lämna ungefär 0,5 hektar åkermark osådd per revir. Detta kan enkelt göras genom att körstråk lämnas osådda längs åkrarnas kanter eller, om sådd redan skett genom att man harvar upp brodden längs åkerkanten. De osådda stråken bör sedanhållas fria från ogräs genom harvning fram till månadsskiftet juni/juli.  Se också Ornis Svecica 21(2011):167-178.

 

Ortolansparven börjar komma tillbaka till södra Sverige från Afrika sist veckan i april och de flesta hannar har anlänt i mitten av maj. Häckningen sker i huvudsak under perioden från slutet av maj och under hela juni månad. Mer information om projektet, fördelning av inventeringsområden och andra praktiska frågor kan erhållas från Jan Sondell.

 

Jan Sondell – projektledare för SOFs ortolanprojekt, 08-560 32 638, 070-318 85 93,

jan.sondell@telia.com

  

Sönke Eggers – projektledare för SOFs gårdsprojekt ”Fågelskådare och lantbrukare i samarbete” 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR