Nyheter

2014-09-27

Spännande forskning på gång om kungsörnen(5)

Hur är svenska kungsörnar släkt med varandra? Ett nytt projekt kan komma att ge mycket intressant information om kungsörnarnas genetik. Foto: John Larsen

 

Vid årets kungsörnssymposium, som hålls i Boden, presenterades idag ett par forskningsprojekt som kan komma att ge mycket värdefull information om våra kungsörnar de kommande åren. Dels visade Navinder Singh från SLU resultatet av inledande studier där man noga följt kungsörnars rörelser med hjälp av sändare och dels berättade Göran Spång, även han från SLU, om ett projekt med syftet att kartlägga kungsörnars genetik på samma vis som man tidigare gjort med björnar.

 

Även om projektet med de sändarförsedda örnarna ännu inte pågått mer än något år, har det redan gett en del intressanta resultat. Ett sådant är att vissa kungsörnar följer järnvägslinjer under sitt födosök. Detta har i och för sig varit känt länge, inte minst genom att kungsörnar förolyckas när de blir påkörda av tåg, men Navinder Singh kunde visa att vissa örnindivider verkar ha lärt sig att patrullera längs järnvägar. Anledningen är att det regelbundet dödas älgar och renar längs spåren. Ett annat resultat från sändarstudierna är att unga örnar från Norrland, som övervintrat i södra Sverige, på våren söker sig upp mot fjällvärlden. En möjlig anledning till detta är att renarna kalvar då, vilket innebär att det finns gott om lättillgänglig föda, till exempel i form av efterbörder eller dödfödda kalvar.

 

När det gäller de genetiska studierna, som Göran Spång och hans kollegor bedriver, är dessa ännu i sin linda, men projektet har stor potential. Genom insamlade fjädrar eller blodprov från kända individer kommer man på sikt att kunna bygga släktträd. Ett tips till den som eventuellt vill bidra med material är att förvara insamlade fjädrar i papperspåsar snarare än plastpåsar och dessutom placera dem kallt tills det är dags för leverans.

 

Kungsörnssymposiet fortsätter hela lördagen med nya föreläsningar och avslutas i morgon med en exkursion i trakterna av Boden. Arrangör av symposiet är Kungsörn Sverige, med stöd bland annat från BirdLife Sverige.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR