Nyheter

2012-07-30

Specialtränade hundar avslöjar havsfåglars hemligheter

Joeli Kove från fågelskyddsgruppen på Fiji undersöker en bebodd bohåla med "burrowscope". Foto: BirdLife International

En av de mera mytomspunna fåglarna i världen är fijipetrellen. Den var länge känd endast från ett enda exemplar, en subadult fågel, insamlad på ön Gau i Fiji 1855. Arten antogs därför vara utdöd. Men så under åren 1984–2007 påträffades totalt 17 individer, i huvudsak subadulta fåglar, som landat på hustak i byar på Gau. Flera av dessa var i dåligt skick och dog senare. Fynden visade emellertid att arten fortfarande fanns i området, men att den uppenbarligen var mycket sällsynt.

Under 2009 sågs fijipetrellen för första gången till havs. Den sågs vid tre tillfällen, och som mest med tre individer samtidigt. Då inleddes också ett mera systematiskt eftersök – för hur skall man kunna skydda en fågelart om man inte ens vet var den häckar? I fijipetrellens fall är detta särskilt viktigt eftersom den, likt en del andra havsfåglar, häckar hålor som den gräver ut i bergig skogsterräng. Där är introducerade råttor och katter ofta det allra största hotet.

Med två specialtränade hundar, Bob och Tar, har fågelskyddare på Fiji klättrar upp och ner i den skogiga och mycket branta terrängen. Utbytet var länge magert – efter fyra månader hade man endast hittat åtta bohålor som alla visade sig tillhöra halsbandspetreller. 

Men nu har projektet rönt större framgång. I skogen på sluttningen ovanför byn Navukailagi hittades 25 bohålor. Dessa undersöktes med kamera (kallad ”burrowscope”). I samtliga fall där innehavaren var hemma, visade det sig vara bon av halsbandspetreller. Men flera av bohålorna kunde inte kontrolleras eftersom de var för djupa, så chansen finns att någon av dem tillhör fijipetreller.

Även om det nu inte skulle vara så, är fyndet anmärkningsvärt. Det utgör nämligen den klart största kända kolonin av halsbandspetrell. Denna art är klassad som ”sårbar” på den internationella rödlistad medan fijipetrellen klassas som ”akut hotad”.

 

Anders Wirdheim 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR