Nyheter

2016-10-06

Spixaran på väg tillbaka till naturen

Spixara i fångenskap. Bilden hämtad från BirdLife Internationals hemsida.

 

Ännu ett viktigt steg har tagits på vägen för att återfå spixara som en häckande fågel i sitt ursprungliga häckningsområde i Brasilien. Med undantag av en tillfällig observation tidigare i år har arten ansetts vara utrotad sedan år 2000. Det finns dock uppskattningsvis ca 130 individer i fångenskap runt om i världen. Nu i veckan beslutades om ett program för utplantering av i fångenskap uppfödda fåglar.

 

Spixaran förekom tidigare i ett förhållandevis torrt område i nordöstra Brasilien, men habitatförluster och, inte minst, den internationella burfågelhandeln drev arten mot utrotningens gräns. Sedan början av 2000-talet har BirdLife International och den nationella BirdLife-partnern SAVE Brazil betraktat den som sannolikt utdöd i naturen. Därför kom observationen tidigare i år som en stor överraskning, och det har också spekulerats i att det rörde sig om en fågel som släppts ur fångenskap.

 

Bakom det nya programmet står flera organisationer, förutom brasilianska myndigheter även bland annat två större fågelparker i Qatar respektive Singapore och Parrots International i USA. Målet är att genomföra utplanteringar vart femte år och att regelbundet utvärdera resultatet. För att kunna göra detta ska en uppfödningscentral anläggas på en stor markegendom i spixarans ursprungliga område nära Curaca i nordöstra Brasilien. Man ska också arbeta vidare för att avsätta ett 40 000 hektar stort område som reservat och upprätta en plan för återskapande av de biotoper spixaran lever i.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR