Nyheter

2014-05-09

Stark uppslutning bakom SOF BirdLifes insamlingskampanj ”Stöd arbetet för säkrare flyttvägar”(2)

Taltrast - John Larsen, fångas fortfarande på limstickor i delar av Spanien

SOF BirdLifes medlemmar är engagerade om flyttfåglarnas väl och ve. Insamlingskampanjen via våra tidningar Vår Fågelvärld och Fågelvännen har på kort tid samlat in lite mer än 80 000 kronor.

 

Så här löd uppropet:

”Engagemanget för natur och naturvård är stort i Europa och världen – åtminstone på pappret. Men när det kommer till konkreta beslut får naturen och fåglarna stå tillbaka för kortsiktiga intressen.

 

I Valencia i Spanien agerar de styrande för att åter tillåta jakt på småfågel med limstickor. I Frankrike ser lokala politiker och poliser mellan fingrarna på jakt av fredade ortolansparvar. Italienska jägare åker till Albanien och skjuter i princip på allt som rör sig medan polisen har annat att tänka på.

 

Men detta är bara några få av många problem som flyttfåglarna utsätts för. Exploatering av mark innebär att antalet lämpliga rastplatser minskar. Fortsatt skogsskövling i Afrika förstör viktiga vinterkvarter. Ovanpå detta kommer klimatförändringar som kan innebära mycket stora utmaningar för fågelskyddsarbetet framöver.

 

Tillsammans med BirdLife International arbetar vi för säkrare flyttvägar och övervintringsområden.Till detta arbete behöver vi din hjälp och ditt ekonomiska stöd. Tack på förhand!

 

Dennis Kraft, ordförande i BirdLife Sverige”

 

På detta upprop har alltså ni medlemmar svarat med imponerade kraft. Engagemanget mot exploatering av fåglars rastplatser, plågsamma fångstmetoder och meningslös jakt upprör. För dig som ännu inte bidragit finns det fortfarande möjlighet att dra ditt strå till stacken. Ditt bidrag sätter du in på plusgiro 19 94 99-5. Märk inbetalningen ”Säkrare flyttvägar”.

 

Till er som redan bidragit; ännu en gång ett stort tack!

 

Anders Lundquist

Svarthätta - Mikael Arinder/Skånska bilder, fångas i enorma antal på Cypern
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR