Nyheter

2015-06-11

Starka reaktioner på klisterfångad gråsparv(1)

Klisterfällan har placerats ut med avsikten att fånga insekter. Möjligen har gråsparven lockats av en fångad insekt med följden att den själv fastnat.
Bilderna på den unga gråsparven som fastnat i en klisterfälla har väckt många och starka reaktioner. Även företaget som ansvarar för bekämpning på det aktuella lagret i Västsverige har hört av sig och kommenterat bilderna så här:

”Efter samtal med vår Driftsansvariga tekniker så finns dessa monitorfällor utplacerade i grannfastigheten (inne på deras stängda lager) och inte hos företaget där den hittades. Dessa monitorfällor används för att identifiera och kontrollera krypande insekter och placeras således på golv och gärna under hyllor/ställningar och andra utrymmen längs väggar där vi vet att krypande insekter rör sig.
Vi ställer oss frågande till hur denna fälla hamnat hos företaget där den hittades och vad som gjort att gråsparven fastnat i denna klisterfälla – då all vår utrustning är vår egendom och således inte ska röras eller flyttas omkring av lekmän.”

Fällan är således utplacerad med avsikt att fånga insekter, men inte där den hittades utan i en grannfastighet. Även Per Risberg på Naturvårdsverket har kommenterat fällan:

”Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för frågor om jakt och vilt i landet och har bland annat uppgiften att bestämma om vilka jaktmedel som ska vara tillåtna. I den uppgiften ingår att testa fångstredskap för vilda däggdjur och fåglar. Det finns inga typgodkända klisterfällor. Naturvårdsverket har en gång testat klisterfälla för mus, men den blev inte godkänd av djurskyddsskäl. Användning av limplattor för fångst av vilda djur är därför inte tillåtet i Sverige.
Användning av lim för fågelfångst är för övrigt förbjudet inom hela EU, enligt bestämmelser i Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, allmänt benämnt Fågeldirektivet.
Däremot är det vanligt med klisterfällor för insekter (till exempel ”flugpapper” i djurstallar) och sådana används tydligen ofta även i syfte att kartlägga på vilka insektsarter som kan finnas i lokaler där man hanterar sådant som kan vara känsligt för insektsangrepp.
Det är kanske så att den här satts upp i sådant syfte och att gråsparvsungen tyckt det sett spännande ut med insekterna eller oavsiktligt kommit för nära plattan och fastnat.
Det var en otrevlig händelse, men jag har inte hört talas om något liknande tidigare och bedömer det som ett olycksfall. Vi håller på och tittar på om det kan finnas regler rörande hanteringen av sådana här anordningar.”

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR