Nyheter

2012-11-15

Stensvala – ännu en ny art för Sverige 2012 (3)

Stensvalan i Gårdby hamn sent på eftermiddagen torsdagen 15 november 2012. Foto: Magnus Hellström

Idag (15 nov) på förmiddagen hittades en svala vid Gårdby hamn på Öland. Fågeln togs först för en klippsvala, en raritet med bara fyra fynd i Sverige, men det visade sig vara något ännu ovanligare, nämligen en stensvala!

Stensvalan hör hemma på andra sidan Atlanten och är aldrig tidigare påträffad i Sverige, ej heller övriga Skandinavien. Totalt finns det ca 15 fynd i Europa, varav två från Island, åtta i Storbritannien, tre på Irland och tre i Frankrike. Det handlar med andra ord om en första klassens raritet.

Stensvalan häckar över större delen av Nordamerika, även så långt norrut att den tangerar arktiska trakter i Kanada och Alaska. Den är huvudsakligen långflyttare med vinterkvarter i bl.a. Brasilien och Argentina. Detta innebär också att det händer att enstaka fåglar blir vinddrivna och blåser över Atlanten mot Europa. Just i år har det hänt vid flera tillfällen. Två fynd har gjorts i Frankrike denna höst och två fynd på Azorerna. På Azorerna sågs minst 4 ex. tillsammans den 7 oktober.

Förutsatt att den svenska raritetskommittén godkänner årets övriga nya arter, är detta den femte nya arten för landet i år, tillika art nr 504 på den svenska fågellistan. De övriga nya under 2012 är gråhuvad sparv (Skåne), knölsvärta (Blekinge), mindre beckasinsnäppa (Blekinge) och rubinnäktergal (Uppland). Det är många år sedan som det under ett och samma år påträffades fem nya arter.

Stensvalan häckar i kolonier som ibland kan vara mycket stora. Den murar sitt bo på liknande sätt som hussvalor, och ofta sitter flera bon på rad. Naturliga häckningsplatser är klippbranter, men stensvalor bygger även bon på byggnader, broar och andra betong- eller stenkonstruktioner.

 

Anders Wirdheim

Stensvalan på Öland, Sveriges för året femte nya art, blev väl fotodokumenterad (liksom tre av de fyra tidigare). Foto: Christian Cederroth
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR