Nyheter

2015-05-07

Stora kontraster – veckans fågel (1)

Smålom på häckningsplats i norra Sverige. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Smålommen är en fågel som kan ge väldigt olika intryck beroende på var man träffar på den. Den häckar i regel parvis i små tjärnar, ofta ute på vidsträckta myrar, och ger då intryck av att vara ödemarksfågeln framför andra. Men under flyttningen är den mycket mera social och kan faktiskt förekomma i veritabla svärmar. Vid den här tiden på året har de flesta av våra häckande smålommar återkommit till sina tjärnar. Samtidigt passeras främst södra Sverige av stora mängder på väg längre norrut och österut.

 

Det kan synas märkligt att smålommar häckar i små myrtjärnar eller myrgölar eftersom dessa vatten i regel saknar fisk. Smålommen är förvisso en utpräglad fiskätare. Förklaringen är att smålommarna fiskar i större sjöar (eller på vissa platser i havet) men att de för sin häckning vill ha lugn och ro och framför allt säkerhet. Boet placeras ofta på en tuva ute i tjärnen eller på stranden om denna är omgiven av gungfly. För lommarna gäller att inte ens räven ska ha en möjlighet att ta sig till boplatsen.

 

Medan släktingen storlommen lever på främst bottenlevande fisk, kräftdjur och större insektslarver, fiskar smålommen uppe i den fria vattenmassan och tar främst stimlevande fiskar. Gemensamt för dess häckningsplatser är att det inom räckhåll (några kilometer) finns sjöar med löja, mört eller annan stimlevande fisk. Där smålommarna häckar nära havet, som på Holmöarna utanför Umeå, är det istället strömming i havet som utgör huvudfödan.

 

Som fisklevande fågel måste smålommen flytta söderut till isfria vatten under vintern. Ganska stora mängder övervintrar i södra Östersjön och även Kattegatt kan vissa år hysa betydande antal. Men merparten av Fennoskandiens och västra Rysslands smålommar flyttar av allt att döma till vatten utanför Västeuropas kuster. Bland annat finns stora mängder i Biscayabukten vintertid.

 

Utbredningsområdet är cirkumpolärt, vilket innebär att smålommen häckar i ett bälte runt norra halvklotet. Den förekommer från barrskogsregionen upp på tundran och häckar så långt norrut som på norra Grönland och Spetsbergen. Även i Nordamerika når den i princip så långt norrut som det finns land, t.ex. de norra delarna av Ellesmere-ön.

 

Smålommen återvänder till sina häckningsplatser så snart isen gått upp. Hos oss innebär det oftast i april, men längre norrut först under maj eller början av juni. Det sistnämnda gäller även för merparten av de smålommar som häckar i västra Ryssland och som flyttar via Östersjöområdet. Det är sannolikt dessa lommar som man just nu kan se i stora mängder, främst längs västkusten. De senaste dagarna har det räknats tusentals smålommar på sträck längs västkusten, och i Laholmsbukten har det setts svärmar på uppemot 2000 fåglar!

 

Som utpräglad sjöfågel vill smålommen gärna ha vatten under sig när den flyttar. Därför flyger den i regel hellre en omväg runt land än flyger in över det samma. Så är det när lommarna västerifrån når den danska kusten under våren. Istället för att flyga tvärs över Jylland, följer de Jyllandskusten norrut och rundar Skagen in i Kattegatt. När de sedan når den svenska kusten, verkar de vara medvetna om att en fortsatt nordlig rutt innebär att de omsider hamnar i något av en återvändsgränd i form av Oslofjorden. Istället flyger de söderut som under onsdagen 6 maj 2015. Då räknades inte mindre än drygt 1500 smålommar på sydsträck utanför Hönö vid Göteborg och 1700 vid Morups Tånge i Halland!

 

När dessa smålommar når Laholmsbukten, går de ner på vattnet för att rasta och kanske även äta. En tidig morgon lyfter de från vattnet, samlar ihop sig i allt större flockar och stiger till ansenlig höjd (ofta en eller ett par kilometer högt). När förhållandena är goda handlar det om flockar på fler än 1000 eller till och med fler än 2000 fåglar! Lördagen 2 maj 2015 räknades drygt 2000 smålommar i en flock och söndagen 3 maj cirka 1200.

 

Väl uppe på hög höjd verkar smålommarna mista sin rädsla för land eftersom de i hög fart drar in över land i rakt ostlig riktning. De flyger så högt att de sannolikt är omöjliga att upptäcka från marken. Var de kommer ut efter att ha passerat över Götaland vet ingen idag, men att döma av riktningen är det någonstans i höjd med norra Öland. Det verkar också troligt att de fortsätter färden på hög höjd en bra bit ut över Östersjön eftersom det inte finns några observationer i stora flockar från Smålandskusten och norra Öland.

 

Även sydöstra Blekinge och södra Öland passeras under våren av ett betydande smålomssträck. Detta gäller dock med stor sannolikhet andra fåglar, kanske från vinterkvarter i södra Östersjön. Under senare år har det också visat sig att åtskilliga hundra smålommar sträcker västerut genom Femen Bælt söder om de danska öarna Lolland och Falster. Dessa lommar har troligen passerat över södra Jylland på samma vis som deras artfränder gör över södra Götaland.

 

(AW)

En liten del av en stor flock (drygt 1700) med smålommar i Mellbystrand, Laholmsbukten. Bilden från 3 maj 2009, men liknande flockar har setts de senaste dagarna. Foto: Lars Petersson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR